Select language
Available languages
Valitse maa tai alue
{{selectedGroup.Title}}
{{group.Title}}

Vår kakaos hållbarhet är verifierad

Cocoa tree_940x370_Main.jpg

All kakao som köps in av Fazer verifieras och granskas av tredje part gentemot på förhand uppställda krav på ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter av kakaoproduktion och -handel.

Fazer har förbundit sig att utveckla spårbarheten i kakaons leveranskedjor, och vi har som mål att köpa 100 % spårbar segregerad kakao senast 2027. Segregerad kakao är spårbar och hålls separat i hela värdekedjan, från odlaren till Fazers fabrik.

Fazers odlarprogram syftar till att säkerställa lönsam odling, förbättra välbefinnandet inom kakaoodlarsamhällena och skydda miljö och naturresurser. Kakaon som köps genom Fazers odlarprogram är spårbar och segregerad ända till plantagenivå. Hållbarheten verifieras av SCS Global Services (granskning utförd 2021–2022).

Kakaon som köps via Cocoa Horizons program är spårbar i enlighet med inköpsmetoden Mass Balance och verifieras av PWC. Kakaon som köps via Rainforest Alliance är Mass Balance-certifierad. Mass Balance -systemet innebär att verifierat hållbar och konventionellt producerad kakao tillåts blandas i leveranskedjan. Med hjälp av bokföring av de certifierade volymerna säkerställs att Mass Balance-certifierad kakao säljs högst så mycket som enligt bokföringen är hållbart producerad.

Läs mer om resultaten av SCS Global Services granskning.