Select language
Available languages
Valitse maa tai alue
{{selectedGroup.Title}}
{{group.Title}}

God jordbrukshävd minskar behovet av bekämpningsmedel 

Farming_practices_940x370_Main.jpg

God jordbrukshävd minskar behovet av bekämpningsmedel. Exempel: Michael Otu Bisong lärde sig bekämpa växtsjukdomar effektivt med en mindre mängd kemikalier.

Michael Otu Bisong, 64-årig före detta polis från Nigeria som sadlat om till kakaoodlare, gick med i Fazers odlarprogram 2014. Då kartlades plantagens läge och storlek: han hade en odlingsareal på totalt 4,06 hektar. 

Sporrad av det han lärt sig under odlarprogrammet frångick Bisong de traditionella metoderna och började tillämpa god jordbrukshävd (GAP, good agricultural practice). Innan har gick med i Fazers odlarprogram bokförde han inte sina skördevolymer, men hans första uppmätta skörd var 2 225 kg. Sedan dess har skörden ökat varje år. 

Genom att tillämpa god jordbrukshävd har Bisong även kunnat frångå bekämpningsmedel och minskat utgifterna för odlingen avsevärt. Många traditionella plantager använder fortfarande mycket kemikalier, vilket medför höga kostnader för odlarna och belastar miljön i onödan.