Select language
Available languages
Valitse maa tai alue
{{selectedGroup.Title}}
{{group.Title}}

Bättre inkomster för kvinnor i Nigeria  

Nigeria_woman_940x370_Main.jpg

Att förbättra kvinnors möjligheter att tjäna pengar är avgörande för lokalsamhällenas utveckling. Ett bra sätt att hjälpa kvinnorna att öka sina inkomster är genom odling av livsmedelsgrödor. Fazers odlarprogram i Nigeria stöder kvinnor som vill lära sig att odla och sälja livsmedelsgrödor.

Odlingsprogrammet i Nigeria omfattar för närvarande omkring 149 kvinnliga odlare, och vi har utbildat en större grupp kvinnor som en del av lokalsamhällets utveckling i syfte att förbättra deras inkomster. 

Totalt 551 kvinnor från fem kakaoodlarsamhällen deltog i utbildning i tillverkning av tvål som vi anordnade 2017, 2018 och 2020. Kvinnorna kan tillverka produkterna för egen användning eller sälja dem på lokala marknader eller via andra säljkanaler. 

Vi har även anordnat utbildning i biodling för 150 kvinnor och levererat tomat- och kassavaplantor för att stödja lokal livsmedelsproduktion i samhällena.