Select language
Available languages
Valitse maa tai alue
{{selectedGroup.Title}}
{{group.Title}}

Odlarprogrammet i Nigeria motverkar barnarbete 

Fruit_open_940x370_Main.jpg

Vi deltar aktivt i arbete med syfte att motverka arbete som utsätter barn för fara.

Fazers odlarprogram i Nigeria omfattar 50 kakaoodlarsamhällen med 3 000 odlare. Plantagerna är små familjeplantager med en snittstorlek på cirka 3,8 hektar.  

Barnen i familjerna deltar ofta i sysslorna på gården, precis som på gårdarna i Europa. Arbete som utgör en risk för barnens skolgång och hälsa är däremot inte tillåtet. 

I varje odlarsamhälle har en odlare valts ut och utbildats, i samarbete med det federala justitieministeriet, för att övervaka barnarbete. Dessa odlare lever och arbetar i de lokala samhällena och är ständigt närvarande. De har i uppgift att ingripa i alla former av oroväckande fall genom att diskutera situationen med odlaren i fråga och sedan rapportera till det lokala samhället.  

Om problemet fortsätter avgör den övervakningsansvarige odlaren om det är ett fall för tillsynsenheten och avdelningen för medborgerliga rättigheter vid det federala justitieministeriet.  

Inte ett enda fall har uppdagats eller registrerats under 2016–2020, och läget har varit oförändrat under 2021. Om sådana fall uppdagas rapporteras de vidare omedelbart.