Select language
Available languages
Valitse maa tai alue
{{selectedGroup.Title}}
{{group.Title}}

Vad har Fazer gjort för att sätta stopp för barnarbete? 

Fruit_open_940x370_Main.jpg

  • Vi betalar premier till odlarna i odlarprogrammet 
  • Vi erbjuder utbildning för odlare
  • Vi stöder övervakning av och rapportering om barnarbete 

Bättre utbildningsmöjligheter för barn  

I Elfenbenskusten förhindras barnarbete genom system för övervakning och förebyggande av barnarbete (CLMRS, Child Labour Monitoring and Remediation Systems). Utöver att man inom ramarna för systemet ingriper omedelbart ifall av barnarbete, är fokus även på att ta itu med de grundläggande orsakerna på lokalsamhällsnivå, på att förbättra kvinnors inkomster exempelvis genom bylån och projekt som genererar sidoinkomster. 

Under 2019 mottog Fazer en rapport om att man i Elfenbenskusten hade upptäckt att det i familjer som deltar i kakaoodlarprogrammet fanns 43 barn som saknade födelseattester eftersom familjerna inte hade råd med sådana. Barn som saknar födelseattest kommer inte att kunna gå i skola, och därför skaffades födelseattester till barnen inom ramen för odlarprogrammet. 

Odlarprogrammet i Nigeria letar aktivt efter fall av barnarbete för att sätta stopp för det. Odlarna får utbildning om barnarbete och barns rättigheter. I stället för slumpvis övervakning har en odlare valts ut och utbildats i övervakning av barnarbete i varje kakaoodlarsamhälle. De utvalda odlarna lever och arbetar i de lokala samhällena och är därför ständigt närvarande.