Select language
Available languages
Valitse maa tai alue
{{selectedGroup.Title}}
{{group.Title}}

Drömmar blir verklighet tack vare odlarprogrammet – Fidelis Adie har tredubblat sin skörd och investerar nu i kvalite

Farmers_940x370_Main.jpg

Tack vare Fazers kakaoodlarprogram kan odlare höja sin levnadsstandard avsevärt.

Fidelis Adie odlar kakao i regionen Etung i Nigeria. Adie sköter tre plantager och innan han gick med i odlarprogrammet var hans årliga kakaoskörd 3 200 kg. Det fanns dock utmaningar: träden var gamla och skördarna små, förvaltningen av plantagerna var bristfällig och insekter och växtsjukdomar härjade. Utgifterna för bekämpningsmedel var stora. 

Under odlarprogrammet lärde Adie sig hur han kan öka odlingsvolymerna och förbättra kvaliteten på kakaobönorna. Han fick också lära sig vilken inverkan kraftig besprutning med kemikalier har på naturliga vattendrag samt om gödselmedel och integrerat växtskydd. Han tillämpade sina nya kunskaper på sina plantager, följde instruktionerna och började använda gödselmedlen han hade fått under utbildningen. Genom detta ökade hans skörd med 200 procent till 9 600 kg och han kunde minska användningen av bekämpningsmedel med över 50 procent. 

Tack vare denna fantastiska ökning kunde Adie förverkliga en av sina drömmar: köpa mer mark. Han uppmuntrar andra odlare att följa principerna i odlarprogrammet noggrant, så att de kan producera mer välmående kakaobönor av bättre kvalitet för marknaden. Han hoppas att odlarprogrammet i Nigeria kommer att fortsätta, så att kakaoodlingen kan återta sin tidigare ställning i landet och kakaoodlarna kan höja sin levnadsstandard.