Select language
Available languages
Valitse maa tai alue
{{selectedGroup.Title}}
{{group.Title}}

Fazers odlarprogram i Elfenbenskusten

Fruit_open_940x370_Main.jpg

Fazers odlarprogram i Elfenbenskusten gör positiv skillnad i kakaoodlarsamhällena i Elfenbenskusten varje dag. Vårt program stöder allt från odlarnas ansträngningar för att börja tillämpa hållbara odlingsmetoder till att öppna nya bankkooperativ som finansierar möjligheter för kvinnor att utveckla sina kunskaper och öka sina inkomster. 

Fazers odlarprogram i Elfenbenskusten omfattar 1 514 odlare och tre kooperativ i landets sydöstra del. Programmet omfattar nu även området Biéby som Fazer har stött sedan 2012 när bygget av den första högstadieskolan i byn påbörjades.   

Odlarprogrammet gör att vi kan hjälpa odlarna att förbättra sina inkomster. Hållbar odling ger bättre skördar och högre kvalitet.  

Stödet till byn har fortsatt i form av olika projekt som är oberoende av kakaoinköpen, och har bland annat försett skolan med el, en ny sportanläggning samt nya klassrum. Nu producerar området kakao till Fazers choklad, vilket är en fin fortsättning på samarbetet.       

Odlarprogrammet gör att vi kan hjälpa odlarna att förbättra sina inkomster. Hållbar odling ger bättre skördar och högre kvalitet. Att utbilda odlare, förbättra kvinnors inkomst, främja barns skolgång, erbjuda unga arbete och förhindra avskogning genom att plantera nya träd är alla viktiga delar av programmet.   

Bättre inkomster till kvinnor   

Bankkooperativ har inrättats i fem bysamhällen på odlarnas önskemål. Kooperativen har totalt 171 medlemmar.  Dessa kooperativ säkerställer finansiering för projekt som organiseras av kvinnor och gör det möjligt för odlarna att ha sparkonton. De finansierade projekten har inkluderat odling av livsmedelsgrödor och säkrad skolgång för barn. Kvinnorna i kooperativen har fått utbildning i att läsa, skriva och räkna så att de kan sköta till exempel administrativa uppgifter i kooperativet.    

Stöd till barnens skolgång   

Skolbyggnader runtomkring kooperativen har börjat användas igen efter reparationer och renovering. Klassrum har också utrustats med möbler och skolmaterial för att ge barnen bättre studiemöjligheter. Högstadieskolan i Biéby som Fazer stöder har 29 elever vars föräldrar odlar kakao som levereras till Fazer.    

Arbete för att förebygga barnarbete  

Varje kooperativ har en kommitté som övervakar användningen av barnarbete. Det finns en övervakare per 54 odlare. Övervakarna är utbildade och genomför inspektioner på plantagerna, både enligt överenskommelse och i form av stickprov. Inga fall av barnarbete har upptäckts i samband med inspektionerna. Vid inspektionerna har däremot uppdagats att 43 barn i skolåldern saknade födelseattester och att deras föräldrar inte hade råd att skaffa sådana. Barn som saknar födelseattest kommer inte att kunna gå i skola. Dessa barn har fått födelseattester inom ramen för programmet som en korrigerande åtgärd för att de ska kunna gå i skola. De har också försetts med skolmaterial.   

Plantering av skog för att förhindra förstörelse av kakaoträd  

Fazer deltar i World Cocoa Foundations initiativ Forest and Cocoa (Skog och kakao). Inom ramen för detta åtagande har odlarna i kooperativen planterat nya träd på sina plantager. Totalt har de planterat 10 000 träd. Ungträden har planterats av yngre odlare, som fått utbildning i uppgiften av lokala agronomer. Arbetslösa unga i bysamhällena har också fått utbildning i odling och främjande av god jordbrukshävd. En av utmaningarna för kooperativen är att odlingsmetoderna är föråldrade, vilket ger sämre skörd. Därför inkluderar odlarprogrammen modellplanteringar som fungerar som konkreta exempel på hur nya odlingsmetoder påverkar grödornas tillväxt. Arbetslösa unga i byarna har med framgång engagerats i detta arbete.