Select language
Available languages
Valitse maa tai alue
{{selectedGroup.Title}}
{{group.Title}}

Förbättrad kakaoskörd tack vare utbildningsprogram

Training_programme_940x370_Main.jpg

I Nigeria livnär sig många odlare fortfarande på traditionell kakaoodling, utan något slags odlingsutbildning.

Eta Christopher, en 55-årig kakaoodlare från regionen Ikom i Nigeria, deltar i Fazers odlarprogram. Christopher sköter fem plantager och brukade lägga stora summor pengar på jordbrukskemikalier för att skydda sina kakaoträd mot växtsjukdomar. Trots detta var skördarna dåliga och Christopher tvingades skicka sina sju barn till skolan med hjälp av lånade pengar. 

I utbildningen fick Christopher ny information om hur man ska gallra träd och samla in skadade kakaofrukter för att förhindra spridning av sjukdomar. Med hjälp av dessa metoder kunde han minska användningen av kemikalier med mer än 50 procent och kakaoträden på odlingarna mår bättre. Christopher deltog också i ett plantskoleprojekt i odlarsamhället och fick 100 unga plantor att ersätta gamla träd med. Under projektet lyckades man driva upp sammanlagt närmare 75 000 kakaoplantor. 

Friskare träd tryggar utkomsten för Eta Christophers familj 

Tack vare utbildningen och de nya plantorna har Christophers årliga kakaoskörd ökat med 65 procent, från 1 152 till 3 456 kg. Familjens levnadsstandard har förbättrats avsevärt och nu håller Christopher på att bygga två hus. Han hoppas att utbildningsprogrammet ska utökas till andra odlarsamhällen så att även andra kakaoodlare kan förbättra sin levnadsstandard. 

I Nigeria livnär sig många odlare fortfarande på traditionell kakaoodling, utan något slags odlingsutbildning. Därför kan odlingsverksamheten vara ineffektiv och skördarna dåliga. Utbildning gör det möjligt att öka kakaoproduktionen och minska användningen av kemikalier.