Select language
Available languages
Valitse maa tai alue
{{selectedGroup.Title}}
{{group.Title}}

Utbildning för odlare 

Fruit_open_940x370_Main.jpg

Olika utbildningar har ordnats för de odlare som deltar i odlarprogrammen i Nigeria.

Utbildning som fokuserar på att grunda plantskolor och modellodlingar samt på skadedjurskontroll och skörd har organiserats för fältchefer. Utbildning i de olika faserna vid kassavaodling har också ordnats. Kassava är en viktig livsmedelsgröda på kakaoplantager och bidrar till att öka variationen av odlade växter.  

Utbildning i odlingspraxis, kassavaodling, miljöskydd och sociala frågor har organiserats för de ledande odlarna i Okundi och Ikom. Totalt 72 odlare deltog i utbildningarna. Odlarna erhöll diplom för sin medverkan och fick ytterligare material att dela ut i den egna odlarkretsen. De ledande odlarna ger utbildning till andra odlare i odlarsamhället.  

Fältutbildningen som organiserats i olika odlarsamhällen har nått ut till 2 860 odlare, varav 232 kvinnor. Utbildningen nådde ut till 64 procent av de odlare som deltar i Fazers odlarprogram. I utbildningen deltog även kvinnliga odlare som inte har anslutit sig till odlarprogrammet.   

Det fanns två utbildningspaket. Det första omfattade kakaoproduktivitet och förhindrande av barnarbete. Det andra omfattade kassavaodling och skydd av vilda djur.