Vi agerar ansvarsfullt och skapar rättvisa affärsmöjligheter i hela den kedja vi är en del av.

En rättvis värdekedja är ett av de fem strategiska områdena i Fazers företagsansvarsprogram. Vi eftersträvar ständig förbättring inom råvaruinköp med fokusering på kvalitet, säkerhet, ansvarsfullhet och spårbarhet.

Inom området Rättvis värdekedja är Fazers nyckelfaktorer:

  • Livsmedelssäkerhet
  • Kvalitet
  • Spårbarhet
  • Ursprung
  • Råvaror
  • Leverantörssamarbete

Oberoende av om råvarorna är lokalproducerade eller måste skaffas på något annat håll i världen tar Fazer ansvar för konsumenternas hälsa och säkerhet genom att endast anlita säkra leverantörer.

För att Fazers affärsverksamheter ska vara framgångsrika krävs det att vi erbjuder konsumenterna tillförlitliga produkter och tjänster. Därför är livsmedelssäkerhet en ytterst viktig faktor i vår inköpsfunktion och genom hela vår leveranskedja. Vi fokuserar dessutom på att utvärdera effekten av vårt hållbarhetsarbete, till exempel vid inköp av kakao och andra råvaror bedömer vi vilka leverantörer som kan vara förknippade med högre risker än andra. Vi strävar efter att noggrant undersöka och hantera effekterna av vår verksamhet i de samhällen där vi har verksamhet.

Läs mer om Livsmedelssäkerhet
Läs mer om Ansvarsfulla inköp