Vi använder endast certifierad hållbar palmolja.

Palmolja är en vegetabilisk olja som erhållits från palmträdets frukt. Det är världens mest använda vegetabiliska olja. Den största delen av palmoljan som vi använder finns i vegetabiliska oljeblandningar. Vi använder palmoljebaserade fetter vid produktion av vissa kaffebröd, kex och i vissa konfektyrfyllningar.

Palmolja har goda tekniska egenskaper vilket har gjort den till en lämplig ingrediens i livsmedelsindustrin som ersätter användningen av transfetter. Oljepalmen är produktiv gröda och kräver mindre mark än någon annan gröda för att producera olja. Att olda palmolja är en källa till ekonomisk tillväxt för många länder som Indonesien och Malaysia som erbjuder anställningsmöjligheter för samhällen.

Med den snabba expansionen av palmoljeindustrin har miljö- och sociala utmaningar förknippade med industrin blivit tydliga. Det pågår en aktiv diskussion om oron bland konsumenter och andra intressenter angående hållbarheten i palmoljeproduktionen.

Användningen av palmolja som sådan är inte skadlig. Vad som gör skillnad är hur palmolja produceras. När palmoljan produceras på ett oansvarigt sätt kan rensning av alltför stora mängder mark för palmoljeplantager leda till förlust av regnskogar, förstöra livsmiljöer för hotade arter, påskynda klimatförändringarna och orsaka sociala problem genom förlust av mark och försörjning.

Ansvarsfullt och transparent inköp av palmolja kan stödjas genom att följa kraven i Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), ett globalt initiativ med flera intressenter om hållbar palmolja, inrättat för att ta itu med utmaningarna i samband med produktion av palmolja. Som medlem i RSPO stödjer vi ansvarsfulla inköp av palmolja.