Diskussionen om hållbar palmolja är högaktuell och kunder och andra intressenter vill få mer information i frågan. Här svarar vi på era frågor om palmolja.

Varför palmolja?

Palmoljan kom till för att ersätta de omdiskuterade transfetterna. Palmoljans goda egenskaper gör att den inte kan ersättas direkt med mer lokalt odlad rapsolja. Den är den mest produktiva oljan vilket gör att mindre land går åt att odla den i jämförelse med till exempel kokosolja som odlas på samma breddgrader. Palmoljan är dessutom en viktig ekonomisk tillgång för de producerande länderna, tex Indonesien och Malaysia, då den skapar ekonomisk tillväxt och arbetstillfällen. Det är en komplex fråga med flera aspekter som behöver vägas samman.

Världsnaturfonden uppmanar svenska och europeiska aktörer att fortsätta att trycka på omvandlingen till en hållbar palmolja. Vi håller med och anser att det är genom att öka efterfrågan på mer hållbart odlad palmolja som vi kan skapa förändring, inte genom att bojkotta den.

Hur arbetar Fazer med hållbar palmolja?

Vi köper endast hållbar certifierad palmolja.

År 2014 gjorde Fazer ett åtagande att köpa 100% segregerad certifierad palmolja med ökad spårbarhet till 2020. Det innebär att all den palmolja vi använder följande hierarki:

  1. Segregerad leverantörskedja.
  2. Massbalansmetoden om segregerad palmolja inte finns att tillgå med beaktande av tillgång, kvalitet och marknadsläge.
  3. Book & Claim/GreenPalm-certifikat i de mest komplexa palmoljederivat som inte finns att tillgå genom den segregerade kedjan eller massbalansmetoden.

Segregerad palmolja är certifierad palmolja som hålls åtskild från icke-certifierad palmolja i hela värdekedjan, men som blandas med certifierad palmolja från andra källor. Palmoljan är spårbar till kvarnen.
Mass Balance är en blandning av certifierad och icke-certifierad palmolja. Palmoljan är spårbar till kvarnen.
Book and Claim (Green Palm-certifikat) innebär att för varje ton palmolja vi använder i produktionen av våra produkter, har vi betalat en frivillig premie till en producent av palmolja som arbetar inom RSPO:s riktlinjer för socialt och miljömässigt ansvar. Fördelen med detta är att bidraget även når de småskaliga odlarna. Men den fysiska palmoljan vi får vid leverans är inte certifierad.

För produkter där segregerad- eller massbalansolja inte finns tillgänglig kommer vi att fortsätta köpa Green Palm-certifikat.

Under 2019 uppnådde våra konfektyrprodukter 95% segregerad palmolja.
I Skogaholms pepparkaksdeg använder vi 100% segregerad palmolja.

Skydda biologisk mångfald

Som en del av vårt åtagande har vi förbundit oss att skydda naturens mångfald och skogen samt beakta utsläppen av växthusgaser i våra uppköp av palmolja.

Vad är palmolja?

Palmolja är en vegetabilisk olja som utvinns från palmträdets frukt. Det är den mest använda vegetabiliska oljan i världen. Huvuddelen av den palmolja som Fazer använder finns i vegetabiliska oljeblandningar. Vi använder palmoljebaserat fett vid bakning och tillverkning av vissa kaffebröd, kex och en del konfektyrfyllningar.

Utmaningar inom industrin

När palmoljan inte produceras på ett ansvarsfullt sätt kan stora markytor avverkas för att anlägga palmoljeplantager. Detta leder till skövling av regnskogar, förstörda boplatser för utrotningshotade arter, klimatförändringar och sociala problem på grund av förlorad mark och färre arbetstillfällen.  Dessutom har palmoljeindustrin kopplats ihop med mänskliga rättigheter som inte respekteras. Detta vill vi vara med och förändra genom att arbeta för en mer hållbart producerad palmolja.

För mer läsning: