När ett företag som Fazer köper fetter och oljor och andra råvaror som innehåller palmolja kan vi välja mellan olika alternativ för att säkerställa ingrediensens spårbarhet och hållbarhet.

I globala leverantörskedjor finns det dessa tre alternativ:

1. Segregerad leverantörskedja

Segregerad palmolja är certifierad palmolja som hålls åtskild från icke-certifierad palmolja i hela leverantörskedjan, men kan blandas med certifierad palmolja från olika ursprung.

2. Massbalanserad leverantörskedja

Massbalans är en blandning av certifierad och icke-certifierad palmolja med certifierade volymer spårade av bokföringsmetoder.

3. Book & Claim / GreenPalm eller Smallholder Certificate

”Book & Claim” (Green Palm eller Smallholder Certificate) betyder att för varje ton palmolja vi använder i våra produkter betalar vi frivilligt bidrag för att stödja palmoljeproducentgruppen som arbetar inom RSPO: s riktlinjer för socialt och miljöansvar. Fördelen med detta är att premien når även de små odlarna. Den fysiska palmoljan som vi får vid leveransen är dock okänd.