All palmolja som används av Fazer är certifierad hållbar palmolja. Fazer förbinder sig att endast använda RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) certifierad palmolja. Vår ambition är att endast använda segregerad palmolja till 2024. Detta uttalande täcker hela Fazer koncernen inklusive alla länder och produktkategorier.

Tills segregerad palmolja finns tillgänglig på alla marknader kan massbalans palmolja användas i kombination med Book and Claim-metoden som stöder oberoende småägare.

Fazer kommer att genomföra tredje parts RSPO-leveranskedjegranskningar för varje produktionsanläggning som använder palmolja. Fazer Konfektyr och Fazer Bageri Finland har granskats och fått sina RSPO-leveranskedjecertifikat.

Fazer gör ständigt FoU-ansträngningar för att utveckla hållbara och hälsosamma livsmedelsprodukter. I framtiden kommer vi att undersöka sätt att öka användningen av fetter, oljor och andra ingredienser med bättre miljöavtryck och näringskvalitet än palmolja.

Fazer förnyade sitt åtagande för hållbar palmolja 2021 då det ursprungliga åtagandet från 2014 gick ut i slutet av 2020.