I mars 2015 lanserade Fazer en ny rapport med titeln ”Att köpa in och ställa krav på mat och måltider”. Rapporten baseras på intervjuer med drygt 120 företag och kommuner samt andra experter inom inköp och upphandling.

I samband med lanseringen av rapporten bjöd Fazer Food Services in till en paneldebatt och diskussion om hur vi kan samarbeta för smart och hållbar livsmedelsupphandling. Upphandling av mat är ett svårnavigerat område där många faktorer som tid, budget, kunskap, tillgång och engagemang ska vägas in. Dessutom ökar kraven på ekologiskt och närodlat.

  • Säsonger
  • Svenska fläsk
  • Ekologiska produkter
  • Andra klass grönsaker
  • Msc fisk och ingen röd förtecknas fisk

Frukostseminariet ägde rum på restaurang Noga. Inbjudna gäster var kunder, media och andra i branschen. Debatten modererades av Mikael Salo, chefredaktör på Miljöaktuellt och i panelen satt bland annat Harald Rydén, Inköpsdirektör på Fazer Food Services, ekobonden Elin Rydström, upphandlingsexperten Monica Sihlén och Thomas Eriksson från Menigo.

Syftet med seminariet var att starta en konstruktiv dialog mellan producenter, upphandlare, leverantörer och andra experter kring hur vi kan samarbete för att nå våra gemensamma mål - hållbara måltider. Några av frågorna som debatterades var; Vad är en hållbar måltid? Vad saknar vi för mål idag, vilka mål borde vi ha? En åsikt som enade panelen var att en tätare dialog mellan alla olika aktörer före, under och efter inköps- och upphandlingsprocessen är en viktig nyckel till framgång.

Ladda ner rapporten ”Att köpa in och ställa krav på mat och måltider”