Fazer har förbundit sig att använda enbart hållbar, certifierad soja senast 2020.

Fazers åtagande att till 100 procent använda certifierad soja senast 2020 gäller all Fazers affärsverksamhet. All soja som används direkt eller indirekt i värdekedjan ska uppfylla de krav som fastställts av RTRS (Roundtable on Responsible Soy) eller ProTerra. Fazer kommer att rapportera om framstegen varje år.

Globalt används cirka 70 procent av all soja i djurfoder. Fazer använder soja som ingrediens i maten och indirekt genom djurfoder som används i produktionen av kött, fisk, mejeriprodukter och ägg. Ohållbar sojaproduktion har förknippats med negativa miljöeffekter, som skogsskövling och minskad biologisk mångfald.

Fazer är också med i det finländska åtagandet för soja och Svenska Sojadialogen.