En viktig del i Fazers roll som ett ansvarsfullt företag är att beakta miljöpåverkan för hela vår verksamhet. Detta inkluderar att vi försöker fatta ansvarsfulla beslut som gäller hela förpackningens livscykel. Det främsta syftet med en förpackning är att få produkten till konsumenten i gott skick. Rätt förpackning skyddar produkten från att bland annat bli torr, gå sönder eller förlora aromen.

När vi tänker på förpackningar är det bra att komma ihåg att förpackningens viktigaste funktion är att minska risken för matavfall. Att ha en optimal förpackning är därför väsentligt för miljön. 

Det går inte att säga att vissa förpackningsmaterial är enbart bra eller dåliga, eftersom det avsedda användningsområdet avgör vilken förpackning som är optimal för en produkt. Förpackningarnas främsta funktion är att skydda produkten och se till att den kommer till konsumenten i gott skick. Dessutom innehåller förpackningarna produktinformation och underlättar hanteringen av produkten.

FÖRPACKNINGENS ANDEL AV MILJÖBELASTNINGEN FÖR EN PRODUKT ÄR CIRKA 2−5 PROCENT.

Vi gör vårt val av förpackning genom att bland annat titta på hela förpackningens värdekedja, från råmaterialet till hur stor andel av förpackningsavfallet som går att återanvända. 99 procent av Fazers förpackningsmaterial går att återvinna, återanvända eller använda i energiproduktion. Att ta ansvar i sin hantering av förpackningar innebär också att vi hjälper konsumenterna att minska avfallet genom att informera dem om hur man kan återvinna och återanvända förpackningen.

Optimerad förpackning för en hållbar framtid

Mängden avfall går att minska genom att studera konsumenternas beteende och utforma förpackningar som är anpassade till konsumenternas behov och produktens avsedda användningsområde. Rätt förpackningsmaterial och struktur skyddar även produkten från att skadas eller bli dålig i transport från produktion till konsument.

Produktförpackningens andel av miljöbelastningen för en produkt som bröd, är cirka 2−5 procent. Enligt en undersökning från 2013 som genomfördes av Agrifood Research Finland, bidrar en förpackning av rätt storlek till att skydda livsmedlet så att hela produkten kan användas. Detta minskar produktens övergripande miljöpåverkan.

Under de senaste 20 åren har vi genomfört flera projekt för att optimera våra förpackningar. Vi har till exempel reviderat förpackningarnas mått och studerat möjligheterna att använda tunnare material. Dessutom har vi tagit fram nya förpackningar som kräver mindre material vid tillverkningen.

En ansvarsfull förpackning är summan av sin värdekedja

När vi väljer en förpackning börjar vi med att se till att råmaterialet är ansvarsfullt producerat och uppfyller tillämpade lagar. Själva förpackningarna måste tillverkas på ett effektivt sätt.

Förpackningsprocessen och distributionen av en produkt utgör en viktig del i värdekedjan för en ansvarsfull förpackning. Förpackningarna måste vara praktiska och enkla att hantera för butiks- och restaurangpersonal, samtidigt som förpackningens utformning och storlek bör vara anpassad till konsumenternas olika behov.

Forskning kring förpackningar och hur miljöpåverkan kan minskas ingår i Fazers arbete som ett ansvarsfullt företag. Med hjälp av våra forskningsresultat och annan förpackningsrelaterad information har vi lyckats utveckla våra paket och minska deras miljöpåverkan.

Återvinningsbara och biologiskt nedbrytbara förpackningsmaterial

Vi försöker använda återvinningsbara och biologiskt nedbrytbara förpackningsmaterial när materialets kvalitet och egenskaper uppfyller kraven hos våra kunder, legala krav och Fazers standard.

Det finns en del utmaningar när biomaterial används för att förpacka livsmedel. Det finns inte många material som håller tillräcklig hög kvalitet för att användas med livsmedel eller för att skydda produkterna under transport. Nya material utvecklas dock hela tiden, och en del testas till och med i vår produktion. Detta är en lång process, eftersom miljöpåverkan i hela produktionskedjan måste undersökas när nya biomaterial identifieras.

Produktinformation

Den viktigaste produktinformationen finns alltid tryckt på produktens förpackning. Hur mycket produktinformation som krävs på förpackningen är fastställt i lag och varierar från land till land.

Information om våra produkter finns också tillgänglig på Fazers webbplats och via vår konsumentkontakt.

Återvinningssymboler på förpackningar

Vi vill hjälpa konsumenterna att fatta informerade beslut. Förutom information om ursprung och näringsvärde i de produkter de köper vill vi ge konsumenterna information om vårt förpackningsmaterial och återvinningsmöjligheter. Ett viktigt steg är att lägga till återvinningssymboler på alla våra förpackningar innan slutet av 2014, med undantag för ett fåtal förpackningar där symbolerna inte får plats.