Vårt mål är att hitta gemensamma verksamhetssätt inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Fazer-koncernens QEHS-policy stöder företagets strategi och definierar ledningens engagemang för kvalitet, livsmedelssäkerhet, miljö, arbetshälsa och arbetssäkerhet (QEHS) i allt vi gör.

Fazers fokusområden inkluderar att livsmedelsproduktionen övervakas noggrant och att alla tillämpliga föreskrifter och bestämmelser iakttas. Därtill investerar vi i att främja kompetens i QEHS-frågor, förstärka riskhanteringsprocesserna, utveckla digitaliseringen av QEHS-system och främja ledarskap i säkerhetsfrågor.

Fazer hanterar och främjar ansvar i QEHS-frågor både med hjälp av interna program och systemcertifikat av tredje part. Fazer tillämpar följande system för kvalitet, livsmedelssäkerhet, miljö och arbetsmiljö:

  • ISO 9001 Standard för kvalitetsledning
  • ISO 14001 Standard för miljöledning
  • ISO 45001 Standard för arbetsmiljöledning
  • ISO 50001 Energiledningsystem
  • AOECS Glutenfri
  • ISO 22000 ledningssystem för livsmedelssäkerhet
  • FSSC 22000 Certifikat för livsmedelssäkerhet
  • IFS Livsmedelsstandard för kvalitet och säkerhet
  • AIB Auditering av livsmedelssäkerhet av AIB International
  • Smeta 4-pillar Revision av etisk handel

Standarder, certifikat och kontroller:

QEHS_Management_system_list_2020_1500x1600.png

*Fazer Bageri Sverige: Certifieringen för ISO 14001 och ISO 45001 omfattar inte försäljning och distribution av Fazer Bageri (för perioden före 2021.05.24) eller Polfärskt (för perioden efter 2021.05.24). Dokumentation för samtliga ceritifkat för Fazer Bageri Sverige.