Vårt mål är att hitta gemensamma verksamhetssätt inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Fazer-koncernens QEHS-policy stöder företagets strategi och definierar ledningens engagemang för kvalitet, livsmedelssäkerhet, miljö, arbetshälsa och arbetssäkerhet (QEHS) i allt vi gör.

Fazers fokusområden inkluderar att livsmedelsproduktionen övervakas noggrant och att alla tillämpliga föreskrifter och bestämmelser iakttas. Därtill investerar vi i att främja kompetens i QEHS-frågor, förstärka riskhanteringsprocesserna, utveckla digitaliseringen av QEHS-system och främja ledarskap i säkerhetsfrågor.

Fazer hanterar och främjar ansvar i QEHS-frågor både med hjälp av interna program och systemcertifikat av tredje part. Fazer tillämpar följande system för kvalitet, livsmedelssäkerhet, miljö och arbetsmiljö:

  • ISO 9001 Standard för kvalitetsledning
  • ISO 14001 Standard för miljöledning
  • ISO 45001 Standard för arbetsmiljöledning
  • FSSC 22000 Certifikat för livsmedelssäkerhet
  • IFS Livsmedelsstandard för kvalitet och säkerhet
  • AIB Auditering av livsmedelssäkerhet av AIB International
  • Smeta 4-pillar Revision av etisk handel

Standarder, certifikat och kontroller:

QEHS_Management_system_list_2020_1500x1600.png