Som livsmedelsföretag är det ytterst viktigt för Fazers affärsverksamhet att vi kan garantera säkra produkter av hög kvalitet. Livsmedelssäkerheten vägleder och styr all vår verksamhet, från inköp av råvaror till produktion, bearbetning, förpackning, lagring och leverans.

För Fazer bygger livsmedelssäkerheten på noggrant reglerade och övervakade produktions- och leveransprocesser, förstklassiga ingredienser och utförlig produktinformation.

Våra medarbetare har en nyckelroll när det gäller utveckling av livsmedelssäkerhetsfrågor. Vi fokuserar på långsiktig kvalitetsutveckling och utbildning, lyssnar på våra kunder och konsumenter och lär oss av deras erfarenheter samt satsar på samarbete med våra leverantörer. Vi anser att alla dessa är nyckelfaktorer när det gäller att producera och leverera säkra produkter och tjänster.

Vi följer säkerhetsriktlinjerna och -föreskrifterna

Livsmedelsproduktionen övervakas noggrant och vi följer alla tillämpliga föreskrifter. Vi tillämpar HACCP-metoden för att förebygga livsmedelssäkerhetsrisker i produktionsprocesserna och i hela distributionskedjan.

Vi utvecklar vårt livsmedelssäkerhetsarbete långsiktigt för att upprätthålla säkerheten och den höga kvaliteten av våra produkter och tjänster.

Vi har certifierat alla våra interna produktionsanläggningar enligt standarden för livsmedelssäkerhet FSSC 22000 för att uppfylla även de striktaste globala kraven.

En förteckning över våra nuvarande certifikat för kvalitet, livsmedelssäkerhet, arbetssäkerhet och miljöledning finner du här:

Vi bedömer hela tiden risken för matförfalskningar och -bedrägerier och är förberedda att förebygga hotande situationer.

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra riskhanteringen av allergener och tillämpar en koncernövergripande riktlinje för allergenhantering.

Vi  övervakar och säkrar livsmedelssäkerhet, , ursprung och ansvar i hela vår leveranskedja. Vi tillämpar en systematisk process för att samla in information innan vi väljer och godkänner våra leverantörer och råvaror. Vår granskningsprocess omfattar utvärdering av våra leverantörer när det gäller produktion och kvalitet, inklusive livsmedelssäkerhet och hållbarhetsfrågor.

Utförlig produktinformation

Korrekt och aktuell produktinformation är en vital del av livsmedelssäkerheten, särskilt för personer med specialdieter, inklusive allergier. Därför har vi en speciell, styrd process för att säkra att produktinformationen blir korrekt på nya produkter och produkter under utveckling, och vi fäster speciell uppmärksamhet vid allergener.

Den viktigaste produktinformationen finns alltid tryckt på produktens förpackning. På Fazers webbplats finns också information om våra produkter, och personalen i vår kundtjänst svarar gärna på frågor om våra produkter och deras användning.