Universitet och forskningsinstitut är mycket viktiga intressegrupper och samarbetspartner för oss. Vi har gemensamma partnersamarbeten och forsknings- och utvecklings-projekt. Vi delar kunskap, erbjuder studenter avhandlingsämnen och arbetstillfällen, håller föreläsningar och är ett intressant mål för studiebesök.

Fazer forskar och samarbetar med intressegrupper inom hälsa och välbefinnande kring teman som havreteknik, surdegsvetenskap, fullkornsforskning, hållbart protein, superlivsmedel, hälsosamma snacks, minskning av mängden socker och ersättande av salt.

Fazer stöder akademisk forskning för att skapa gemensamt mervärde, bevisa effekterna av våra produkter, skapa nya innovationer och locka framtida medarbetare. Fazer samarbetar med universitet och forskningsinstitut som Helsingfors universitet, Östra Finlands universitet, SLU Uppsala, AFC vid Lunds universitet, VTT och Aalto-universitetet. Vi har också hjälpt flera studenter att göra sina magisteravhandlingar om ämnen aktuella i verksamheten.

År 2015 donerade Fazer medel till två universitet för att stödja akademisk forskning i Finland. Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet och Svenska handelshögskolan i Finland (Hanken) fick varsin donation på 100 000 euro. År 2016 fortsatte Fazer att stödja spetsforskning i Finland genom en donation på 100 000 euro till agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet.

Vi har ett kontinuerligt partnersamarbete och samarbete med de ovannämnda samt andra forskningsinstitut och hälsovårdsexperter för att undersöka teman som är relevanta med tanke på våra råvaror och vårt utbud. 

FAZER DELTAR I UNDERSÖKNINGAR OM MAT, HÄLSA OCH HÅLLBARHET

Chokladundersökning

En undersökning som genomfördes 2015 av institutionen för livsmedels- och miljövetenskaper vid Helsingfors universitet på uppdrag av Fazer visade att konsumenterna kan äta en måttlig mängd mörk choklad varje dag som en del av balanserad kost. I den 10 veckor långa undersökningen deltog 22 personer med något förhöjt blodtryck. Personerna ersatte sina dagliga snacks med en motsvarande mängd (250 kcal) mörk choklad (sju Fazer-praliner av mörk choklad med 70 % kakao, totalt 49 g).

Resultaten av undersökningen visade att ett måttligt intag av mörk choklad varje dag inte ledde till viktökning och inte heller hade några negativa effekter på
deltagarnas hälsa. Den ursprungliga forskningsrapporten finns här

Innovativt low-FODMAP-rågbröd

Fazer är det första företaget i världen som har tagit fram ett magvänligt rågbröd med lågt FODMAP-innehåll. Denna innovation hjälper särskilt personer med känslig mage att göra kosten mångsidigare och få viktiga fibrer i en läcker form.

Upp till 75 procent av dem som lider av irritabel tarm (IBS) uppger att deras symptom minskar när de begränsar sitt intag av svårabsorberade kolhydrater, s.k. FODMAPs. Low-FODMAP-rågbrödet, som finns i butikerna i Finland sedan hösten 2016, har visat sig lämpligare för känsliga magar. Denna unika innovation med lågt FODMAP-innehåll är resultatet av Fazers produktiva forskning och samarbete med nationella och internationella universitet.

Resultaten av en vetenskaplig undersökning med IBS-patienter i Finland presenterades för en grupp internationella forskare vid en konferens inom gastroenterologi i maj 2016 och vid den nordiska näringskonferensen i juni 2016. En vetenskaplig artikel om undersökningen har publicerats med namnet ”Randomised clinical trial: low-FODMAP rye bread vs. regular rye bread to relieve the symptoms of irritable bowel syndrome” i den medicinska publikationen Alimentary Pharmacology & Therapeutics

Healthgrain Forum – främja fullkorn

Healthgrain Forum är ett aktivt nätverk av universitet, institut och industrier som är intresserade av spannmål och spannmålsbaserade produkter. Nätverkets uppgift är att främja vetenskapligt baserade koncept som kan frigöra den hälsofrämjande potentialen i hela produktionskedjan för spannmål, med målet att åstadkomma hälsosamma, praktiska och tilltalande livsmedel.

Ett rent konkret resultat av samarbetet mellan den akademiska världen och industrin inom Healthgrain Forum är en gemensam definition av fullkornsspannmål
Fazers experter deltar i Healthgrain Forum i arbetsgrupper och vid möten och seminarier.

Fazer deltar också i Antidiabetic Food Centre vid Lunds universitet där centret har som mål att förebygga livsstilsrelaterade sjukdomar genom hälsosamma livsmedelskoncept.

Brainfood

År 2016 har Fazer inlett ett omfattande program för forskning och affärsutveckling, Brainfood, i syfte att skapa innovativa lösningar som bevarar och förbättrar hjärnkapaciteten och hjärnhälsan i olika skeden av livet. Mat och näring tillsammans med sömn och fysisk och mental motion är de viktigaste faktorerna för kognitiv prestanda och hjärnans hälsa.