Säkerställandet av kontinuiteten i vår affärsverksamhet är en viktig del av vårt hållbarhetsarbete. Verksamhetens lönsamhet är en förutsättning för tillväxt, utveckling och sysselsättning. Vår verksamhet är rättvis och transparent.

Vårt koncern-mål när det gäller ansvarsfull affärsverksamhet är 100 procent ansvarsfulla inköp. Det är av yttersta vikt för oss att säkerställa att hela vår värdekedja är hållbar, från råvaruproduktion till konsumenter. Vi för en fortlöpande dialog med våra leverantörer för att utveckla det miljömässiga, sociala och ekonomiska ansvaret i våra inköp. Vi har hållbarhetskrav för våra leverantörer och övervakar och granskar deras verksamhet systematiskt. Vi använder ett riskhanteringsverktyg för att identifiera och bedöma riskerna förknippade med våra råvaror. 

Andra viktiga teman för hållbara affärsmetoder inkluderar

Genom en hållbar, lönsam tillväxt kan vi anställa och sysselsätta personal samt utveckla vårt sortiment. Den gör det också möjligt för oss att genomföra projekt och program, såsom till exempel våra kakaoodlarprogram och vetenskapliga forskningsinitiativ, vilka gynnar samhället. Vi strävar efter att ständigt utveckla vårt varumärkesvärde, förbättra vårt anseende och nå ut till nya konsumenter med vårt budskap om meningsfulla matupplevelser.