Biéby är en liten by med kakaoodlingar i Elfenbenskusten – världens största kakaoproducent. Vi har hjälpt byn och dess invånare sedan 2007.

Den ivorianska byn Biéby ligger cirka 100 kilometer nordost om hamnstaden och affärscentrumet Abidjan. Vi stöttar Biéby via World Cocoa Foundations program ECHOES (Empowering Cocoa Households with Educational Solutions). Målsättningen med programmet är att ge odlarsamhällets ungdomar yrkesutbildning i kakaoodling tillsammans med den övriga skolundervisningen. Traditionellt förs kunskaperna om kakaoodling vidare från generation till generation under arbetets gång, och många barn i odlarsamhällena som har växt upp på kakaoodlingar blir kakaoodlare som vuxna.

Yrkesutbildning i samband med annan skolutbildning

Fazer har varit fadder åt byn Biéby sedan 2007. Under den här tiden har följande genomförts i enlighet med ECHOES-programmet:

  • 560 ungdomar har fått utbildning i kakaoodling
  • 100 200 kakaoträd har planterats på 55 nya kakaoplantager
  • Biéby Junior High School har byggts och öppnats för barnen i samhället.

Första högstadieskolan i Biéby

Som del av 90-årsjubileumet för Karl Fazer-chokladen 2012, samlade Fazer in 139 000 € för att bygga den första och enda högstadieskolan i Biéby. Skolan började byggas under hösten 2012, och i juni 2013 reste en grupp från Fazer till Elfenbenskusten för att delta i invigningsceremonin. Cirka 1 000 invånare och representanter från Fazer, de ivorianska myndigheterna, World Cocoa Foundation, projektpartners och skolledningen närvarade vid invigningsceremonin för Biéby Junior High School.

Skolan har fyra klassrum, fem kontor, två tvättrum och fyra toaletter. Dessutom tillhandahöll projektet skolbänkar, stolar, skrivbord med lådor och arkivskåp. På skolan finns dessutom en liten kakaoodling där eleverna kan lära sig mer om hållbar kakaoodling och trädskötsel. Högstadieskolan är del av det offentliga skolsystemet i Elfenbenskusten.

Utveckla byar med kakaoodling genom utbildning

Den första högstadieskolan i Biéby ger ungdomar från 12 till 16 år möjlighet att fortsätta studera i sin hemby. Detta innebär en markant förbättring av skolutbildningen, eftersom det tidigare inte har funnits någon skola för den här åldersgruppen. I Biéby tvingades många av eleverna stanna hemma när de gått ut mellanstadiet i stället för att fortsätta sina studier, eftersom det inte fanns någon högstadieskola nära deras hem.

Syftet med WCF ECHOES är att ge barn, ungdomar och unga vuxna som lever i samhällen i Elfenbenskusten och Ghana möjlighet till utbildning. Att kunna fortsätta studera ger samhällets ungdomar chans att lära sig nya färdigheter för en framtida karriär, vilket kan leda till högre inkomster och bättre levnadsstandard.