Vi köper över 20 procent av vår kakao från odlare som hör till de direkta hållbarhetsprogrammen. Vad handlar programmen om?

Genom de direkta hållbarhetsprogrammen kan vi spåra kakaon tillbaka till odlingarna. När vi vet var vår kakao kommer ifrån, kan vi också bättre samarbeta med odlarna. Det viktigaste är att vi tillsammans kan utveckla odlingsprogrammet för att ge odlarna den bästa möjliga avkastningen och inkomsten.

Vår choklad är beroende av kakao som vi köper under certifikat (UTZ, Rainforest Alliance, Fairtrade Cocoa Programme) och genom de direkta hållbarhetsprogrammen. I Nigeria och Elfenbenskusten har vi program som stöder odlarna direkt och den kakao som odlas under hållbarhetsprogrammen kan spåras tillbaka till odlingarna.

Vad är syftet med programmen?

Fyra femtedelar av kakaoodlarna i världen omfattas i dag inte av något certifieringssystem och behöver stöd för att kunna utveckla sin verksamhet. Vi vill ge vårt stöd både till certifierad kakaoodling och till odlare som inte omfattas av certifieringsprogrammen.

Målet för hållbarhetsprogrammen är att kakaoodling ska vara ett attraktivt yrke som ger en bra inkomst till odlarna och deras familjer. Vi vill säkerställa att den kakao som vi använder kommer från odlare som får bästa möjliga avkastning på sitt arbete. Det innebär att öka avkastningen och höja kvaliteten på kakaoskörden genom att utbilda odlare och förnya odlingarna. Vi är övertygade om att vi genom att stöda odlarna kan påverka och också åstadkomma förändringar i odlarnas lokala samhällen. I programmen ingår också olika projekt i lokalsamhällena.

Hur fungerar programmen? 

Programmen fokuserar på odlarna. Eftersom bättre inkomst bygger på bättre avkastning från odlingarna är utbildning en viktig fokuspunkt i programmen. En del av utbildningen handlar också om miljöpåverkan och arbetsförhållanden. De odlare som hör till programmen erbjuds också bättre kakaoplantor och gödselmedel. På så sätt kan de utveckla sin affärsverksamhet och få bättre intäkter.

I de odlarkooperativ som hör till programmen i Nigeria finns också utbildade personer som motarbetar användning av barnarbetskraft. Inom programmen verkställs också olika infrastrukturprojekt som gagnar hela odlarsamhället. Projekten (t.ex. en brunn eller utbyggnad av skolan) väljs tillsammans med lokalinvånarna. Odlarna erbjuds dessutom stöd i form av material och utrustning som stöder hållbar odling och god praxis, såsom skyddsutrustning och gödselmedel.

Programmen genomförs så långt som möjligt för och av odlarna själva. Till exempel i Nigeria har odlarna bland sig själva valt de personer som tagit ansvar för kurserna, odlingarna och andra viktiga uppgifter.

Vilken nytta får odlarna av programmen?

Programmen ger kakaoodlarna fördelar som till exempel

  • bättre odlingsmetoder och yrkeskunskaper
  • trygg och ändamålsenlig användning av gödselmedel
  • större skördar och bättre kvalitet
  • bättre plantor som gör det möjligt att förnya kakaoträden på odlingen
  • premier
  • kartläggning av odlingens areal och läge.

Odlarnas lokalsamhällen får fördelar som till exempel

  • motarbetande av barnarbete och främjande av utbildning
  • utveckling av infrastrukturen.

Hur övervakas programmen?

Våra samarbetspartner som verkställer programmen i ursprungsländerna utbildar odlare och övervakar att ansvarskriterierna uppfylls. De följer med odlarna och rapporterar till Fazer på överenskommet sätt. Dessutom genomför Fazer egna kvalitetsrevisioner och tredjepartsrevisioner. 

Vilken nytta får Fazer av programmen?

Vi är övertygade om att vi genom programmen kan bygga upp en ansvarsfull värdekedja för kakao och säkerställa tillgången och kvaliteten på kakao i framtiden. Utan kakao blir det ingen choklad – därför är det viktigt att kakaoodling är en ekonomiskt lönsam verksamhet för odlarna.

Ytterligare en stor fördel med programmen är att vi kan spåra kakaon tillbaka till odlingarna. Alla odlare som omfattas av programmet har registrerats, deras odlingar kartlagts och vi har ingått långsiktigt samarbete med odlarna.   

Kakaons framtid på Fazer

Etisk och hållbar kakaoodling är ett absolut måste för chokladtillverkningen i framtiden. Därför arbetar vi på Fazer hårt för att säkerställa både vår viktigaste råvara och välfärden för dem som producerar den.

Sedan 2017 har all vår kakao ett spårbart ursprung och uppfyller kriterierna för ansvarsfull kakaoproduktion. Det betyder att vi köper all kakao vi använder antingen genom certifikat eller från odlare som omfattas av våra direkta hållbarhetsprogram.

100 % av kakao som Fazer använder är ansvarsfullt producerad.