Drömmen blev verklighet genom odlarprogrammet – Fidelis Adie tredubblade sin skörd och satsar nu på kvalitet.

Fidelis Adie odlar kakao i Etung i Nigeria. Adie sköter tre plantager och innan han gick med i odlarprogrammet var hans årliga kakaoskörd 3 200 kg. Det fanns dock utmaningar med odlingen: träden var gamla och skördarna dåliga, träden angreps av insekter och växtsjukdomar och skötseln av plantagerna var bristfällig. Kostnaderna för bekämpningsmedel var höga.

Under odlarprogrammet lärde sig Adie hur han kan få fler kakaobönor av bättre kvalitet. Under programmet fick han också information om vilka effekter besprutning av bekämpningsmedel har på sjöar och vattendrag samt om användning av gödsel och integrerat växtskydd. Adie tog med sig sina nya kunskaper till sina kakaoplantager, följde instruktionerna och började använda en gödsel han fått under utbildningen. Resultatet var att hans skörd ökade med nästan 200 procent till 9 600 kg och att han kunde minska användningen av bekämpningsmedel med mer än hälften.

Tack vare den fantastiska skördeökningen kunde Adie förverkliga sin dröm och köpa mer mark. Han uppmuntrar även andra odlare att noggrant följa lärdomarna från odlarprogrammet för att de ska kunna sälja allt mer högklassiga, välmående kakaobönor. Han hoppas att programmet i Nigeria fortsätter för att kakaoproduktionen i landet ska återfå sin ställning och odlarna kunna förbättra sin levnadsstandard.