Följ våra framsteg i arbetet för ansvarsfulla kakaoinköp.

Vår vision

Innan utgången av år 2017 kommer all kakao vi använder att ha spårbart ursprung och fylla kriterierna för ansvarsfull kakaoanskaffning.

Fazers ansvarskriterier följer WCFs tre principer: människornas välbefinnande, lönsamhet och värnande om miljön. Ansvarskriterierna följs när näringen är lönsam för odlarna, människorna mår bra och odlingsmetoderna är hållbara. Vi gör inga kompromisser med kvaliteten på vår kakao.

Vårt resultat

År 2015 ökade andelen ansvarsfullt odlad kakao till 72 procent. Denna andel omfattar kakaon som köpts under certifikat (UTZ, Rainforest Alliance, Fairtrade Cocoa Programme) och kakaon inköpt inom ramen för direkta hållbarhetsprogram i Nigeria och Ecuador.

Vår plan

Vi kommer att öka andelen ansvarsfullt producerad kakao enligt vår plan, med 10-15 % årligen, om tillgång och marknadsläge tillåter.

2005 Fazer blir medlem i World Cocoa Foundation, WCF
  Fazer Konfektyr undertecknar FN:s Global Compact
2006 Fazer undertecknar ett kontrakt för att stöda The Child Labor Alternatives genom programmet Sustainable Systems in education (CLASSE) i Elfenbenskusten
2007 Fazers etiska principer publiceras 
  CLASSE-programmet fortsätter i byn Biéby i Elfenbenskusten genom World Cocoa Foundations program ECHOES 
  Resa till Ghana: möte med WCFs samarbetspartners och besök på kakaoodlingar 
2008 Resa till Ecuador: möte med WCFs samarbetspartners och studie av den ecuadorianska leveranskedjan för kakao
2009 Besök i Elfenbenskusten och sponsorbyn Biéby
2010 Fazer uppdaterar sin kakaoinköpsstrategi så den omfattar också kriterierna för ansvarsfull produktion 
  Fazer slår fast sin kakaovision: Innan utgången av år 2017 kommer all kakao vi använder att ha spårbart ursprung och fylla kriterierna för ansvarsfull kakaoanskaffning 
  Fazer köper de första partierna UTZ-certifierad kakao
2011  Fazer stöder aktivt skapandet av ett initiativ för utveckling av kakaostandard: CEN/TC 415 Traceable and Sustainable Cocoa Standard
  Fazer blir medlem i UTZ Certified Cocoa Program
  Besök på kakaoodlingar och -odlarsamhällen i Ghana och en fabrik där man processar kakao i Nigeria  
2012  Fazer deltar i ett projekt om CEN-standard med två medlemmar i CEN Ad-Hoc arbetsgrupper och representerar Finland i den finländska spegelkommittén i samarbete med det finländska standardiseringsförbundet SFS och livsmedelsindustriförbundet ETL 
  30 % av Fazers kakao följer ansvarsprogrammen, inklusive de första partierna helt spårbart kakaosmör från Nigeria
  Fazer samlar in medel för att bygga den första och enda högstadieskolan i Biéby 
2013  Resa till Elfenbenskusten för att undersöka spårbarhets- och hållbarhetsprogrammen på odlar- och samhällsnivå samt utvecklingen av GAP (bra arbetssätt inom jordbruk, good agricultural practices) och verksamheten i odlarnas skola 
  Biéby Junior High School öppnar och en grupp från Fazer deltar i ceremonin 
2014  50 % av kakaoprodukterna vi använder kommer att följa ansvarsprogrammen. Denna andel omfattar kakaon som köps under certifikat (för tillfället UTZ-certifikat och Rainforest Alliance) och kakaon inköpt inom ramen för andra hållbarhetsprogram som våra leverantörer och andra partner genomför, t.ex. Source Trust. 
  Fazers strategi för kakaoinköp uppdaterades för att säkerställa att visionen för 2017 uppfylls 
  Fazer köper de första partierna Rainforest Alliance-certifierad kakao 
2015  70 % av Fazers kakao kommer att följa ansvarsprogrammen 
2016  85 % av Fazers kakao kommer att följa ansvarsprogrammen 
2017  Hela 100 % av Fazers kakao kommer att vara spårbar och följa kriterierna för ansvarsfull kakaoproduktion