Kakao är ett viktigt råmaterial för oss. Vi arbetar hårt för att säkerställa att den kakao som används i våra produkter kommer från ansvarsfulla källor. Vi samarbetar också med internationella aktörer inom kakao- och chokladbranschen för att förbättra villkoren på kakaoodlingarna och i de samhällen som odlar kakao.

Vi tillverkar choklad av bearbetade kakaoprodukter som vi köper från europeiska leverantörer: kakaomassa, kakaopulver och kakaosmör. Cirka 25 % av råvarorna till vår kakao kommer från Ecuador och 75 % från Västafrika. Kakao från Ecuador är den viktigaste smakgivaren i vår mest populära mjölkchoklad, Karl Fazer.

Vårt mål är en ansvarsfull och transparent värdekedja för kakao

Enligt Fazers vision för kakao ska ursprunget för all kakao som används av Fazer år 2017 gå att spåra och all kakao ska uppfylla våra ansvarskriterier. Fazers kriterier för ansvarsfullt odlad kakao bygger på fyra principer: människor, lönsamhet, vår planet (principer som också delas av World Cocoa Foundation) och spårbarhet.

Kriterierna som rör människor omfattar bland annat ansvarsfull hantering av arbetskraften samt respekt för lagar, nationella och internationella arbetsstandarder. Lönsamhet avser stöd för produktiviteten genom högre kvalitet på kakaon och ökad avkastning på skörden. Principen som rör vår planet omfattar en säker och effektiv användning av jordbrukskemikalier samt stöd och utbildning i miljöskydd. Fazer har åtagit sig att öka mängden inköpta råvaror som uppfyller kriterierna för ansvarsfulla inköp av kakao med 10 till 15 procent årligen.

Under 2013 uppfyllde 40 procent av den kakao Fazer köpte villkoren i ansvarsprogrammen. Detta omfattar till exempel kakao med UTZ-certifiering. Vi började köpa in certifierad kakao 2010 när de första partierna med UTZ-certifierad kakao anskaffades. 

Utveckling av spårbarhet genom samarbete

Det är viktigt att utveckla spårbarheten i samarbete med alla aktörer på området, eftersom det är då vi kan styra villkoren för kakaoodlingen. Vi vill veta var vår kakao kommer ifrån, eftersom vi då kan göra skillnad.

Otillräcklig spårbarhet är en gemensam utmaning som gäller hela kakao- och chokladbranschen, och som dessutom har påverkan på certifieringssystemen. Traditionellt sett har kakao en relativt komplicerad leverantörskedja som innehåller ett stort antal mellanhänder. Detta har inneburit utmaningar för spårbarheten. Genom att samarbeta med aktörerna i ursprungsländerna och stödja olika samarbeten strävar vi efter att komma närmare odlarna. Syftet är att hantera leveranskedjan för kakao på ett bättre sätt och öka transparensen.

För tillfället samarbetar Fazer med sina leverantörer för att öka spårbarheten, särskilt i Västafrika. Dessutom har vi deltagit aktivt i utvecklandet av en gemensam europeisk standard (CEN) för hållbar och spårbar kakao, ett arbete som fortfarande pågår.

Arbeta med det lokala samhället

Sedan 2005 har Fazer varit medlem i den globala organisationen World Cocoa Foundation, som grundades 2000. Syftet med stiftelsen är att främja ansvarsfullt odlad kakao och öka odlarnas inkomster. Stiftelsen hjälper kakaoodlare och deras familjer genom olika program i alla de tre största regionerna för kakaoodling: Västafrika, Latinamerika och Sydostasien.

Fazer hjälper den ivorianska byn Biéby genom WCF ECHOES-programmet (Empowering Cocoa Households with Opportunities and Education Solutions). Läs mer om vårt byprojekt här.

En viktig del av arbetet är att se till att barn och tonåringar i odlarnas familjer får gå i skolan.

På Fazer accepterar vi inte användning av barnarbete. Vi är medvetna om att det finns stora utmaningar på kakaoodlingarna och vill bidra till att förbättra villkoren på gårdar och i samhällen. De komplexa problem som rör barnarbete kräver aktiv delaktighet och samarbete mellan alla intressegrupper på området. En viktig del av arbetet är att se till att barn och tonåringar i odlarnas familjer får gå i skolan. Att ge ungdomarna utbildning ökar deras möjligheter att lära sig nya färdigheter för sina framtida karriärer. Detta kan leda till högre inkomster och förbättrad levnadsstandard.

Vi strävar efter att komma närmare kakaoodlarna så att vi kan hjälpa de lokala samhällena. Därför behövs mer information om kakaons ursprung. Att utveckla spårbarheten är ett viktigt mål när vi köper kakao.

Under senare år har representanter från Fazer besökt kakaoproducerande länder som Ecuador, Ghana, Nigeria och Elfenbenskusten för att skaffa mer information om lokala förhållanden och utmaningarna i de olika områdena.

Kakaoodlingarna är normalt sett familjegårdar på ett par hektar som har brukats av samma familj i generationer. På Elfenbenskusten och Ghana har kakaoodlarna många problem, bland annat fattigdom och brist på utbildning. Det finns inga regeringar, organisationer eller företag som på egen hand kan lösa problemen kring de förhållanden som råder på kakaoodlingarna. Målet är i stället att hitta lösningar via internationellt samarbete.