Med god jordbrukshävd behövs det mindre bekämpningsmedel – Michael Otu Bisong lärde sig bekämpa växtsjukdomar effektivt med en mindre mängd kemikalier.

Michael Otu Bisong, 64-årig före detta polis från Nigeria som sadlat om till kakaoodlare, gick med i Fazers odlarprogram 2014. Då kartlades plantagens läge och storlek – han hade en odlingsareal på totalt 4,06 hektar.

Sporrad av det han lärt sig under odlarprogrammet frångick Bisong de traditionella metoderna och började tillämpa god jordbrukshävd (Good Agricultural Practice, GAP). Innan har gick med i Fazers odlarprogram bokförde han inte sina skördevolymer, men hans första uppmätta skörd var 2 225 kg och den ökade varje år tack vare odlarprogrammet.

Genom att tillämpa god jordbrukshävd har Bisong även kunnat frångå bekämpningsmedel mot växtsjukdomar, vilket har minskat utgifterna för odlingen avsevärt. Det används fortfarande mycket kemikalier på många traditionella plantager, vilket medför avsevärda kostnader för odlarna och belastar miljön i onödan.