Ökad kakaoskörd tack vare utbildningsprogram – friskare träd tryggar utkomsten för Eta Christophers familj.

Eta Christopher, 55-årig kakaoodlare från Ikom i Nigeria, deltar i Fazers odlarprogram. Christopher sköter fem plantager och brukade lägga stora summor pengar varje år på jordbrukskemikalier för att skydda sina kakaoträd mot växtsjukdomar. Trots detta var skördarna dåliga och Christopher tvingades skicka sin sju barn till skolan med hjälp av lånade pengar.

I utbildningen fick Christopher nya kunskaper om hur man ska gallra träd och samla in skadade kakaofrukter för att förhindra spridning av växtsjukdomar. Genom dessa metoder kunde han minska användningen av kemikalier med mer än häften och träden på odlingarna mår bättre. Christopher deltog också i ett plantskoleprojekt i odlarsamhället och genom det fick han 100 nya plantor att ersätta gamla träd med. Under plantskoleprojektet lyckades man driva upp närmare 75 000 kakaoplantor.

Tack vare utbildningen och de nya plantorna ökade Christophers årliga kakaoskörd med 65 procent, från 1 152 till 3 456 kg. Familjens levnadsstandard förbättrades avsevärt och nu håller Christopher på att bygga två nya hus. Han hoppas att utbildningsprogrammet ska utökas även till andra odlarsamhällen så att fler kakaoodlare kan förbättra sin levnadsstandard.

I Nigeria livnär sig många fortfarande på traditionell kakaoodling, utan något slags odlingsutbildning. Därför kan odlingsverksamheten vara ineffektiv och skördarna dåliga. Med hjälp av utbildning kan odlarna öka kakaoproduktionen och minska användningen av kemikalier.