Hållbar kakaoodling är ett absolut måste för chokladtillverkningen i framtiden. Därför har Fazer jobbat långsiktigt för att främja både tillgången på denna viktiga råvara och kakaoodlarnas utkomstmöjligheter. Sedan har all kakao som Fazer använder spårbart ursprung. Fazer köper kakao genom direkta odlarprogram och under certifikaten UTZ, Rainforest Alliance och Fair Trade Cocoa Programme. Odlarprogrammen övervakas genom auditering av tredje part.

Fazers inköpsprogram för kakao har framskridit enligt målsättningarna. Sedan 2017 är all kakao som Fazer använder ansvarsfullt producerad och spårbar. En fjärdedel av den kakao företaget köper härstammar från Ecuador och tre fjärdedelar från Västafrika.

Kakao är den viktigaste råvaran i choklad. På Fazers chokladfabrik i Vanda tillverkas cirka 100 000 kg choklad om dygnet. Dessutom används kakao på bagerierna i Finland, Sverige, Ryssland, Lettland och Litauen samt i Fazers caféer och restauranger i Finland, Sverige, Danmark och Norge.

Ny förpackningsmärkning om ansvarsfulla kakaoinköp

2016 införde Fazer en förpackningsmärkning om ansvarsfulla kakaoinköp på Fazer Blå-chokladkakorna och lanserade en webbplats för konsumenter på www.forbettercocoa.com. Förpackningsmärkningen har sedan utökadts till övriga Karl Fazer-produkter och stegvis även till de övriga chokladprodukterna.

”Våra produkter saknar certifieringsmärkning eftersom vi inte ville välja ett system framför de andra. Uppskattningsvis hör upp till 80 procent av kakaoodlarna i världen inte till något certifieringssystem. Vi vill utveckla ansvarsfull kakaoodling även med dessa odlare, och därför utgörs Fazers program för ansvarsfulla kakaoinköp, Fazer for Better Cocoa, av certifierad kakao och kakao som köps genom samarbete med odlare. Vi ger direkt stöd till över 6 000 odlare i Nigeria och Ecuador. Genom direkta odlarprogram kan vi spåra kakaon ända tillbaka till odlingarna”, säger Rolf Ladau, vd för Fazer Konfektyr.

Bara en femtedel av kakaoodlarna är certifierade

Det finns cirka fem miljoner kakaoodlare i världen. Kakaoodlingarna är vanligen små familjeodlingar på några hektar som har brukats av samma familj i flera generationer. Hela 70 procent av odlingarna finns i Västafrika där kakaoodlarna är tvungna att kämpa mot många utmaningar. 

För närvarande har bara var femte kakaoodlare ett certifikat.

Merparten av kakaoodlarna i världen behöver alltså stöd för att främja ansvarsfull kakaoodling. Målet med direkta odlarprogram är att kakaoodling ska bli ett allt mer meningsfullt arbete som ger odlarna och deras familjer bättre utkomstmöjligheter. Eftersom bättre utkomst bygger på bättre avkastning från odlingarna är utbildning en viktig fokuspunkt i programmen. Med hjälp av moderna odlingsmetoder kan odlarna höja produktiviteten i sina odlingar.

”Kakao är en av världens finaste råvaror och vi på Fazer är stolta över att vi får använda den i vår produktion. Vi uppskattar kakaoodlarna och deras arbete, och tillsammans med odlarna vill vi vidta just de åtgärder i ursprungsländerna som odlarna har störst nytta av. Endast genom samarbete med kakaoodlarna kan vi främja tillgången och kvaliteten på kakao i framtiden”, säger Majlen Fazer, kakao- och chokladexpert på Fazer.

De premier som betalas inom Fazers odlingsprogram är lika stora som inom certifieringssystemen. Dessutom erbjuds odlarna utbildning och nya, bättre kakaoplantor. I programmen ingår också stöd till hela samhället i form av till exempel bygge av skolor och brunnar. Projekten väljs i samarbete med odlarna. För att främja ansvarsfull kakaoodling är det dessutom viktigt att stödja hela odlarsamhället och stärka möjligheterna till en högre inkomstnivå på längre sikt.   

Goda resultat vid kvalitetsrevision av odlarprogrammet i Nigeria

Fazers odlarprogram övervakas genom kvalitetsrevisioner som genomförs av en tredje part. En kvalitetsrevision av odlingsprogrammet i Nigeria genomfördes 2016 av certifieringsföretaget Ecocert. Ecocert har dessutom genomfört en kvalitetsrevision av Fazers hela inköpsmodell för ansvarsfullt producerad kakao.

Resultaten av revisionerna visar att odlarna har börjat tillämpa det som har betonats i utbildningen, till exempel odlingsmetoder, miljöskydd och social praxis. Även arbetet som motarbetar användning av barnarbetskraft har gett gott resultat. I Nigeria har man i samarbete med landets justitiedepartement i varje kakaoodlarsamhälle valt ut och utbildat en ansvarsperson som övervakar att barnarbetskraft inte används. Totalt finns det cirka 50 ansvarspersoner. Ett område som enligt revisionen behöver utvecklas är bristen på skyddsutrustning. Under hösten har därför 400 enheter med skyddsutrustning levererats och odlare som specialiserar sig på och tar ansvar för detta har fått utbildning i hur utrustningen ska användas.

Fazers arbete för att främja ansvarsfullt producerad kakao och ansvarsfull kakaoodling fortsätter även framöver. 

Mer information:


www.forbettercocoa.com

Liisa Eerola, kommunikationsdirektör, Fazer Konfektyr, tfn 044 710 8860

Fazers medietelefon, vardagar kl. 8.00–16.00, tfn 040 668 2998

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fazer.com