Vi på Fazer får använda oss av en av de finaste råvarorna i hela världen, nämligen kakao. För oss är det viktigt att säkra tillgången på råvaran såväl i dag som i framtiden, därför arbetar vi aktivt för ansvarsfullt odlad kakao med spårbart ursprung.

Vi köper kakao både från odlare i våra direkta hållbarhetsprogram och certifierad kakao från noga utvalda europeiska leverantörer.

Vi köper kakaon från våra leverantörer i förädlad form, som kakaomassa, kakaopulver och kakaosmör, som vi använder i chokladtillverkningen.

En fjärdedel av den kakao vi köper härstammar från Ecuador och tre fjärdedelar från Västafrika. Det är just kakaomassa från Ecuador som är den avgörande smakkomponenten i vår populäraste chokladprodukt – Fazer Blå. Därför är det livsviktigt att vi har tillgång till förstklassig kakao för vår favoritchoklad.

 beans swe

Kakaons ursprung spelar en roll

Vi samarbetar med aktörer för att göra kakaons värdekedja mer transparent och ansvarsfull.För det använder vi såväl direkta odlarprogram i Nigeria och Ecuador som olika certifieringssystem. Dessa är för närvarande UTZ, Rainforest Alliance och Fairtrade Cocoa Programme.

Sedan 2017 har all vår kakao ett spårbart ursprung och uppfyller kriterierna för ansvarsfull kakaoproduktion. 

Fazer ökar volymen av kakao som uppfyller kriterierna för ansvarsfull kakaoproduktion med 10–15 procent årligen. Sedan 2017 har all vår kakao ett spårbart ursprung och uppfyller kriterierna för ansvarsfull kakaoproduktion. Det betyder att vi köper all kakao vi använder antingen genom certifikat eller från odlare som omfattas av våra direkta hållbarhetsprogram.

Principer för ansvarsfull kakaoproduktion

Fazers kriterier för ansvarsfull kakaoproduktion bygger på spårbarhet och följande principer: människor, lönsamhet och vår planet.

  • Människor innebär bland annat respekt för de internationella principerna vad det gäller rättigheter i arbetslivet.
  • Lönsamhet innebär att odlarna ska få en bättre inkomst och att kvaliteten och skörden på kakaon utvecklas.
  • Vår planet innebär till exempel att odlarna får utbildning om användningen av gödselmedel och odlingens miljökonsekvenser.

Kakaon som köpts genom de direkta hållbarhetsprogrammen kan spåras från Fazers chokladfabrik i Vanda hela vägen tillbaka till den enskilda odlingen och odlaren. På så vis vet vi varifrån kakaobönorna i de kakaoprodukter vi köper härstammar och vi kan stöda just de odlare som odlat vår kakao.

Direkta program ger verkliga effekter för odlarna

Det finns cirka fem miljoner kakaoodlingar i världen. De flesta är små familjeodlingar på några hektar som har brukats av samma familj i flera generationer. Hela 70 procent av odlingarna finns i Västafrika där kakaoodlarna är tvungna att kämpa med många utmaningar.

För närvarande är bara var femte kakaoodlare certifierad. Fyra femtedelar av odlarna hör alltså inte till något certifieringsprogram, men å andra sidan kan det vara just de som behöver stöd för att kunna odla kakao på ett ansvarsfullt sätt.  Genom de direkta hållbarhetsprogrammen vill vi hjälpa de odlare som är i störst behov av stöd.

Vi får bättre kontakt med odlarna och lokalsamhällena när vi samarbetar med aktörer i ursprungsländerna och stöder odlarna genom direkta hållbarhetsprogram.

Utbildning av kakaoodlarna spelar en avgörande roll

Målet för de direkta odlarprogrammen är att kakaoodling ska bli ett meningsfullt arbete som ger odlarna och deras familjer bättre inkomstmöjligheter. Eftersom bättre inkomst bygger på bättre avkastning från odlingarna är utbildning en viktig fokuspunkt i våra direkta hållbarhetsprogram.

Med hjälp av moderna odlingsmetoder kan odlarna höja produktiviteten i sina odlingar. De odlare som hör till programmen erbjuds också bättre kakaoplantor och gödselmedel. På så sätt kan de utveckla sin affärsverksamhet och få bättre intäkter.

I de odlarkooperativ som hör till programmen i Nigeria finns också personer som fått utbildning för att motverka användning av barnarbetskraft. Det är viktigt att barnen i odlarfamiljerna får gå i skola.

Inom programmen verkställs också olika infrastrukturprojekt som är till nytta för hela odlarsamhället. Projekten (t.ex. en brunn eller utbyggnad av skolan) väljs tillsammans med lokalinvånarna. Odlarna erbjuds dessutom stöd i form av material och utrustning som stöder hållbar odling och god praxis, såsom skyddsutrustning och gödselmedel.

Mer om programmen i Nigeria och Ecuador 

Internationellt samarbete stärker ansvarsfull kakaoproduktion

 Inga regeringar, företag eller organisationer kan på egen hand lösa de problem som exempelvis råder på odlingarna i Västafrika. Det kräver globalt samarbete.

 Fazers samarbete med leverantörerna inom kakaoproduktionen fokuserar för närvarande på att förbättra spårbarheten speciellt i Västafrika. Vi deltar dessutom aktivt i samarbete för att ta fram en gemensam europeisk ansvars- och spårbarhetsstandard (CEN) för kakao.

Sedan 2005 har Fazer varit medlem i organisationen World Cocoa Foundation (WCF, grundad år 2000) som arbetar för hållbar kakaoproduktion. Genom WCF är Fazer sponsor för byn Biéby i Elfenbenskusten.