UTZ är ett program och ett märke för hållbar odling av kaffe, kakao, te och hasselnötter. Målet är att skapa bättre möjligheter och en bättre framtid för odlare, deras familjer och vår planet. Fazer köper UTZ-certifierad kakao.

Vad ger UTZ certifieringen odlarna?

Bilden nedan summerar det mycket bra. UTZ-certifierade odlare är skyldiga att implementera välfungerande jordbruksmetoder och goda arbetsförhållanden och att ta bättre hand om miljön och kommande generationer. I gengäld ger UTZ-programmet bättre skörd, högre inkomst, bättre miljö och ett bättre liv för alla.



Vilka är kostnaderna för UTZ certifieringen för odlaren?

Odlarna behöver inte betala någon avgift för att gå med i UTZ-programmet, eftersom vi vill att det ska vara så lätt som möjligt att gå med för att även små odlare ska kunna tillägna sig hållbara odlingsmetoder. De måste dock betala för sina certifieringsrevisioner varje år och för de investeringar som behövs för att implementera UTZ-kraven, till vilka de kan använda det bidrag de får för försäljning av certifierad kakao.

Vilka är nyckelkriterierna gällande följande principer?
a) Människor - UTZ-odlarna måste skapa en säker och hälsosam arbetsmiljö. Exempel är: skyddskläder, ordentligt boende för arbetare och tillgång till rent dricksvatten, sanitär utrustning och hälsovård. Barnarbete är förbjudet och odlarna uppmuntras att skicka sina barn till skolan.

b) Vår planet - UTZ-odlarna ska använda mark, vatten och energi på ett säkert och effektivt sätt. Exempel är: förhindra skogsskövling, minska användningen av konstgödsel, visa respekt för skyddade områden, växter och djur samt effektiv avfallsinsamling.

c) Lönsamhet - UTZ-odlarna får lära sig att sköta sina plantager på ett lönsamt sätt. De får utbildning i bättre odlingsmetoder som resulterar i bättre kvalitet på skördarna, högre avkastning och mindre kostnader. Odlarna förhandlar fram bättre priser på sina produkter och skapar högre inkomster.

d) Spårbarhet - UTZ-märket på en produkt är en garanti för konsumenterna på att deras köp stöder hållbar odling. Alla odlare och tillverkare måste registrera sina transaktioner med UTZ-certifierade produkter i ett webbaserat system. Detta säkerställer spårbarhet genom hela leveranskedjan.

Hur mäter ni effekterna av certifieringen/programmet?

Övervakning och utvärdering är en viktig del av vårt program och vi investerar i undersökningar som bedömer de ekonomiska, sociala och miljömässiga effekterna av UTZ. Detta underlättar vår process för ständig förbättring och gör det möjligt för företag som upphandlar UTZ-certifierade produkter att informera sina konsumenter om effekterna av hållbar upphandling. Ta en titt på effekterna av UTZ.

Vad är det största ni har åstadkommit? Vad är ni mest stolta över?

UTZ vill att hållbar odling ska bli den mest naturliga saken i världen. Inte enbart när det gäller odling av kakao, utan också av kaffe, te och hasselnötter. För närvarande är UTZ det största certifieringsprogrammet för kakao och kaffe i världen. Vi samarbetar med många olika företag globalt, och tillsammans säljer dessa sina UTZ-certifierade produkter i 136 olika länder. Detta gör det möjligt för oss att hjälpa allt fler odlare och deras familjer att uppnå sina mål. Och vi är inne på rätt väg, vi har redan nått ut till mer än en miljon odlare och arbetare i 36 länder!

Att höra odlarna själva berätta om hur UTZ-programmet har förändrat deras liv på ett positivt sätt är det som gör oss mest stolta. En undersökning bland kakaoodlare i Elfenbenskusten visade till exempel att 92 procent av odlarna upplevde positiva förändringar genom certifieringen.

Vilken är den största utmaningen i fråga om utveckling av UTZ?

UTZ vill att hållbar odling ska vara normen. Certifieringen har visat sig vara effektiv: vi har redan en positiv inverkan på mer än över en miljon odlares, arbetares och deras familjers liv runt om i världen. Vi inser dock att certifiering allena inte är tillräckligt.

Många frågor som UTZ arbetar med omfattar mer än odling, till exempel barnarbete, jämställdhet mellan könen och klimatförändringar. Dessa är de mest kritiska frågorna för odlarna, oavsett om de är certifierade eller inte, och där måste vi se en förändring på sektornivå. Men vi kan inte åstadkomma den ensam, för att tackla dessa strukturella frågor måste vi samarbeta med regeringar, civilsamhället och den privata sektorn.

Därför har UTZ breddat sin strategi från 2016 och framåt. Vi ska hitta nya sätt att samarbeta inom hållbarhet med ledande företag och bygga upp kapacitet för odlargrupper och icke-statliga organisationer att åstadkomma förändringar inom dessa viktiga områden.

För att göra kakao hållbar borde kakaoodling ge en lön som odlaren kan leva på. Vilken är den mest effektiva åtgärden för att uppnå detta?

Det är ingen tvekan om att det är tufft att leva av kakaoodling. Men UTZ-programmet handlar om att göra odlarnas verksamhet mer livskraftig på lång sikt. UTZ-certifierade odlare ökar sina inkomster genom att förbättra sina skördar. De får utbildning i bättre odlingsmetoder som resulterar i mer högkvalitativa produkter, högre avkastning och mindre kostnader. Odlarna kan få ett högre pris för produkter av bättre kvalitet. Dessutom får de ett rörligt bidrag utöver marknadspriset.

Mer information

www.utz.org