Vårt odlarprogram i Nigeria

Cirka 4 500 odlare deltar i Fazers odlarprogram i Nigeria.
Programmet fungerar inom sju förvaltningsområden i delstaten Cross River i sydöstra Nigeria. Jordbruk är den huvudsakliga näringsgrenen i området och utöver kakao odlas det bland annat maniok, ris och banan.

Odlarprogrammet i siffror:

4 500 odlare
53 kakaoodlarsamhällen
82 odlargrupper
3,88 hektar stora är odlingarna i genomsnitt
200 kvinnliga odlare deltar i programmet

Genom odlarprogrammet hjälper vi odlarna att förbättra sin utkomst. Hållbara odlingsmetoder ger bättre skörd och kvalitet. Vi stöder också samhällsprojekt utifrån odlarnas behov. Under den tid som programmet i Nigeria har pågått har vi bland annat borrat brunnar, byggt två skolor och levererat 400 enheter med skyddsutrustning och 2 000 skörderedskap som det är säkrare att öppna kakaofrukterna med. Genom bland annat utbildning i tvåltillverkning har vi bidragit till att höja kvinnors inkomstnivå. Fram till sommaren 2018 hade 75 000 nya kakaoplantor satts och inom ramen för ett nytt projekt 60 000.