Precis som på alla andra håll i världen är en nyckelfaktor för hela samhällets utveckling att förbättra kvinnornas utkomst. För närvarande deltar 149 kvinnliga odlare i odlarprogrammet i Nigeria, men som ett led i utvecklingen av hela samhällen har vi utbildat en stor grupp kvinnor i syfte att förbättra deras förvärvsinkomster.

I utbildning i september 2018, 2019 och 2020 deltog 551 kvinnor från totalt fem olika kakaoodlarsamhällen. Vid utbildningarna får de lära sig tillverka flytande och fast tvål samt insektsmedel. Produkterna kan användas för eget behov eller säljas på lokala marknader eller till och med via säljkanaler.  Odling av livsmedelsgrödor är också ett bra sätt att öka inkomsterna: det är ofta kvinnor som sköter odlingen av maniok och i programmet ingår också skötsel av maniokodlingar.