I Fazers odlarprogram i Nigeria deltar 53 kakaoodlarsamhällen med totalt 4 500 odlare. Odlingarna är små familjeodlingar och den genomsnittliga odlingsstorleken är cirka 3,8 hektar. Barnen i familjerna deltar ofta i arbetet på odlingen, precis som på jordbruk i Europa, men arbete som stör skolgången eller äventyrar barnets hälsa är förbjudet.

I varje kakaoodlarsamhälle har man i samarbete med landets justitiedepartement valt ut och utbildat en ansvarsperson för övervakning av att barnarbete inte förekommer. Ansvarspersonerna bor och jobbar i lokalsamhällena och är med andra ord ständigt närvarande. Till ansvarspersonernas uppgifter hör att ingripa i eventuella problemfall, först genom att diskutera med odlaren och sedan genom att rapportera om fallet till lokalsamhället. Om problemen upprepas rapporterar ansvarspersonen om detta till övervakningsenheten och avdelningen för medborgerliga rättigheter vid justitiedepartementet i Nigeria. Åren 2016–2017 upptäcktes eller registrerades inte ett enda fall. Under 2018 har situationen hittills varit densamma. Om problemfall uppträder rapporteras de omedelbart.