Genom odlarprogrammet hjälper vi odlarna att förbättra sin utkomst

Vi stöder också samhällsprojekt utifrån odlarnas behov. En del i arbetet är att förbättra arbetssäkerheten. Utöver att vi har anordnat utbildningar har vi levererat 400 enheter med skyddsutrustning och 2 000 skörderedskap av märket Pelle Bongo som det är säkrare att öppna kakaofrukterna med.

Under skördetiden samlas kakaofrukterna in manuellt och därefter delas de itu. Pelle Bongo är ett skörderedskap som kan ersätta macheteknivarna eller träklabbarna som traditionellt används. Redskapet är säkrare och mer ergonomiskt än en machete, och eftersom det går lättare att gröpa ur fröna ur kakaofrukterna hjälper det också odlarna att förbättra avkastningen från odlingarna.