Fazer fokuserar på matupplevelser och bringar glädje och välmående med sina produkter och tjänster. Genom att stöda en växtbaserad diet främjar vi människornas hälsa och bidrar samtidigt till att minska de negativa miljöeffekterna. Därtill vill Fazer erbjuda alla medarbetare en trygg och säker arbetsmiljö samt goda möjligheter till professionell utveckling.

Fazer har som mål att utöka det växtbaserade utbudet. Fazer vill svara på konsumenternas strävan efter en allt hälsosammare och hållbarare livsstil. De växtbaserade produkternas marknadspotential växer kontinuerligt. Det är allt flera konsumenter som väljer att öka andelen växtbaserade produkter i sin vardag och minska mängden kött. Fazer vill vara en föregångare inom växtbaserade produkter.

Utöver att öka sitt växtbaserade utbud, har Fazer även andra centrala teman som berör människor:

Fazer vill främja medarbetarnas hälsa och välmående. Vi följer FN:ns vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter samt processer relaterade till dem. Vi har utfört utvärderingar av våra olika affärsverksamheters inverkan på de mänskliga rättigheterna. Även diversitet och mångfald är centrala faktorer i vår transformation till ett modernt och hållbart matföretag. Vi vill skapa en kultur som främjar mångfald och inklusion och erbjuda alla medarbetare en jämställd, motiverande och trygg arbetsmiljö, där alla kan känna sig respekterade och likvärdiga.

Vi främjar våra medarbetares insikter om mångfald och tolerans med hjälp av e-utbildning. Kursen inspirerar till att utmana de omedvetna fördomarna och se på den omkringliggande världen från ett nytt perspektiv.

Fazers medarbetare representerar en mångfald av olika åldrar. År 2020 var 52 % av Fazers medarbetare kvinnor och 48 % män.