Som en del av vår vision att skapa meningsfulla matupplevelser vill vi säkerställa att produkter och tjänster som främjar hälsa och välmående är lättillgängliga för människor. Genom att förespråka växtbaserad kost vill vi ha positiv inverkan på människors hälsa samtidigt som vi minskar miljöpåverkan. Vi vill också skapa en säker och hälsosam arbetsmiljö för våra medarbetare och ge dem möjligheter att utvecklas.

Koncern-målet det gäller människorna är att öka det växtbaserade utbudet. Fazer vill leva upp till konsumenternas ökande behov av mer hälsosamma och hållbara livsstilar. Det finns en växande möjlighet på   marknaden för växtbaserade produkter. Trenden att äta mer grönsaker och mindre kött är inte längre något som tillämpas av några få utan den håller på att bli etablerad. Med vårt växtbaserade utbud vill vi vara centrum för denna trend. 

Andra viktiga människorelaterade teman för Fazer är:

Vi vill främja medarbetarnas hälsa och välmående.  Vi följer FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter och de tillhörande processerna. Vi har genomfört utvärderingar av våra olika affärsverksamheters inverkan på de mänskliga rättigheterna utifrån dessa principer. Mångfald är också en nyckelfaktor för oss i vår omvandling till ett modernt hållbart matföretag. Vi vill att vår företagskultur präglas av mångfald och inkludering, och att alla medarbetare ska få uppleva en jämlik arbetsplats med en motiverande, respektfull och säker arbetsmiljö.