Nyfiken på EAT? Nedan kan du läsa mer om initiativet och grunderna för satsningen.

Fazer gick med som partner till EAT våren 2015 för att dela kunskap och utforska nya integrerade lösningar inom mat, hälsa och hållbarhet. Genom EAT vill Fazer stödja vetenskapen och utbyta tankar med andra intressegrupper. Som företrädare för näringslivet vill Fazer också utnyttja den kunskap som samarbetet ger för att förbättra sin verksamhet och sitt utbud.

Vad är EAT?

 EAT är en internationell intresseorganisation, som arbetar för att förändra den globala matproduktionen ur ett klimat- hälso- och hållbarhetsperspektiv. Visionen för EAT är en framtid där hälsosam mat är tillgänglig för alla. EAT grundades 2013 som en internationell plattform för växelverkan mellan intressegrupper.

En av mänsklighetens största utmaningar i dag är hur tillgången på hälsosam och näringsrik mat ska kunna tryggas för den växande globala befolkningen inom ramarna för jordens resurser.

Vilket är målet med EAT?

 EAT sammanför ledare och innovatörer från akademin, politiken, näringslivet och allmänheten för att minska kunskapsklyftor, skala upp kloka lösningar, höja medvetenheten och skapa delaktighet kring våra globala matproduktionsutmaningar. EAT har under åren arrangerat och deltagit i flera stora event såsom EAT Stockholm Food Forum och Asia-Pacific Food Forum. EAT har även deltagit under FN:s generalförsamling.

Enligt EAT är en av mänsklighetens största utmaningar i dag hur tillgången på hälsosam och näringsrik mat ska kunna tryggas för den växande globala befolkningen inom ramarna för jordens resurser.

Vilka är EAT:s partner?

 EAT har ingått partnersamarbete med ett antal stiftelser, organisationer och företag inom den akademiska världen, den offentliga sektorn, näringslivet och civilsamhället. EAT Foundation grundades av Stordalen Foundation, the Welcome Trust och Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet. Till de akademiska partnerna hör också bland annat Harvard School of Public Health och UCL Institute for Global Health.

EATs företagspartners är noggrant utvalda utifrån en tydlig hållbarhetsprofil och starkt fokus på hälsosamma och hållbara livsmedelsprodukter eller produktionssätt. Utöver Fazer ingår bland andra BAMA, Nestlé, SEB, Quorn och Nordic Choice Hotels.

Var hittar jag mer information?

Mer information om EAT finns här