En tredjedel av all mat som tillverkas för mänsklig konsumtion globalt varje år går förlorad eller slängs. Matsvinn inverkar negativt på klimatet, vattendragen och jordmånen och minskar naturens mångfald. Fazers mål är att förebygga mat- och råvarusvinn.

Att förebygga matsvinn är ett viktigt fokusområde för Fazer. Fazers mål är att minska mängden matsvinn med 50 procent fram till år 2030. Fazer har en plan för att förebygga mat- och råvarusvinn för hela Fazer-koncernen. Planen innehåller mål för att förhindra uppkomsten av avfall och råvarusvinn, med ambitionen att förflytta verksamheten i en riktning som stödjer en cirkulär ekonomi. 

Fazer avfallshierarki

Fazer har anammat principerna i Europeiska Unionen avfallshierarki: förebygga, återanvända, materialåtervinna, annan återvinning, till exempel energiåtervinning, och bortskaffande. I praktiken innebär detta att vi alltid ska prioritera att förebygga det avfall som uppstår i verksamheten. Om avfall inte kan undvikas, ska vi arbeta för att underlätta återanvändning. Därefter ska vi överväga alternativen materialåtervinning och annan återvinning (energiåtervinning) i den ordningen. I vissa fall kan miljöpåverkan av att skicka avfall till materialåtervinning och skicka avfall för energiåtervinning vara likvärdig.

Åtgärder för att minska avfallet i vår produktion 

Fazer Way in Production är Fazers gemensamma sätt att arbeta för att tillverka bageri- och konfektyrprodukter. Metoden går ut på att samordna processer och arbetssätt och ständigt förbättra dem. Att eliminera svinn är en av kärnprinciperna i Fazer Way in Production. Fazer Way in Production handlar om människor. Alla medarbetare ska kunna bidra till att förbättra vårt arbetssätt.

Huvuddelen av produktionsavfallet återvinns idag som råmaterial för bioetanol, medan resten används som djurfoder. På så vis har vi lyckats reducera mängden matavfall som går till deponi.

Donering av mat

Vi strävar efter att förhindra överproduktion vid produktionsanläggningar och caféer med hjälp av god planering. Trots detta blir det över ätbar mat samt ätbara bageri- och konfektyrprodukter. Just nu donerar vi livsmedel till mathjälp i Finland, Sverige, Ryssland, Estland, Lettland och Litauen.

Genom mathjälp till välgörenhetsorganisationer används maten till det den är ämnad för och samtidigt minskar vi det onödiga svinnet. I Finland donerar vi produkter för mathjälp till exempel till Helsingfors Missionen samt välgörenhetsorganisationen Veikko ja Lahja Hurstin Lapeudentyö.

Samarbete med intressegrupper

Fazer har engagerat sig i nationella och europeiska intressentnätverk för att minska matsvinnet. Fazer sponsrar också RSA Student Design Awards, en tävling där nya formgivare världen över utmanas att tackla brådskande sociala, miljömässiga och ekonomiska problem – som matsvinn – genom designtänk. Vi har även anslutit oss till system och applikationer såsom Karma, med vars hjälp osålda produkter säljs till ett reducerat pris vid slutet av dagen.