Fazer fokuserar på matupplevelser och ser mat som en lösning. Sätten att odla, producera och konsumera mat har en betydande inverkan på omgivningen, samhället och vårt välmående. Vi letar ständigt efter nya sätt att förbättra våra klimatåtgärder. För att ytterligare främja vårt ambitiösa hållbarhetsarbete har vi anslutit oss till Science Based Targets initiative (SBTi).

”Fazer har alltid varit en föregångare inom hållbarhet. Det är en källa till stolthet hos våra medarbetare och betydelsefullt för våra konsumenter. Vårt hållbarhetsarbete är i linje med vår mission: Mat med mening. Vi kan och vi ska ta en ännu aktivare roll i att bekämpa klimatförändringarna,” konstaterar Christoph Vitzthum, koncernchef för Fazer-koncernen.

I enlighet med SBT kommer vi att fastställa nya klimatmål och utveckla samarbetsmodellen med våra leverantörer för att minska utsläppen både från den egna verksamheten och i hela värdekedjan.  

Tidslinje

  • Februari 2021: Fazer åtog sig att fastställa vetenskapligt baserade klimatmål
  • Våren–hösten 2021: Fazer beräknade vilka utsläppsminskningar som krävs för att vara i linje med Parisavtalet
  • Hösten 2021: Fazer skickade beräkningarna för validering till SBTi

Genom att ansluta sig till SBTi åtar sig Fazer att minska utsläppen av växthusgaser (GHG). GHG-utsläppsmålen betraktas som vetenskapligt baserade om de följer Parisavtalet, där målet är att begränsa den globala uppvärmningen till högst 2 °C över den förindustriella nivån, med ytterligare insatser för att begränsa uppvärmningen till 1,5 °C. Detaljerade mål för minskade utsläpp kommer att offentliggöras när valideringsarbetet är klart, under hösten 2021.

Många av Fazers kunder har redan anslutit sig till SBTi för att visa att de åtar sig att motverka klimatförändringarna. Leverantörer som Fazer är en del av kundernas utsläpp i scope 3 och uppmanas därför att också ansluta sig.

Fazer har haft höga ambitioner för sitt klimatarbete redan i många år. Målet om minskade utsläpp är i enlighet med ett av koncernens fyra centrala hållbarhetsmål och har även sedan tidigare omfattat både den egna verksamheten och värdekedjan. I och med att Fazer anslutit sig till SBTi, kommer koncernen att utarbeta nya klimatmål i enlighet med de mål som angivits i Parisavtalet. Fazer-koncernens sammanlagda koldioxid (CO2) utsläpp uppgår till ca 1,3 miljoner ton årligen. Merparten av utsläppen kommer från produktionen av råvaror och material i värdekedjan. Samarbete med hela värdekedjan kommer därför att spela en central roll i att minska utsläppen även i framtiden.

”Vi är medvetna om den avgörande roll det internationella näringslivet har i att bekämpa de risker som klimatförändringarna förorsakar vår planets framtid. Genom att definiera vetenskapligt baserade mål, förbinder vi oss att minska utsläppen, inte enbart i vår egen verksamhet, utan även i vår värdekedja,” fortsätter Sari Sarin, direktör för hållbarhet inom Fazer-koncernen.

 

Vad är SBTi?

Science Based Targets initiativet är ett samarbete mellan UN Global Compact, WRI, WWF och CDP. Målet med initiativet är att stötta företag i att vidta snabba klimatåtgärder genom att sätta ambitiösa mål för att minska utsläppen av växthusgaser. Företagens mål anses vara vetenskapligt baserade om de är i linje med Parisavtalet, vilket innebär att målet är att begränsa den globala uppvärmningen till högst 2 °C över den förindustriella nivån, med ytterligare insatser för att begränsa uppvärmningen till 1,5 °C. 

Mer information