Fazer har åtagit sig att främja ansvarsfullt skogsbruk vid inköp av råvaror till våra produkter. Vår främsta påverkan inom ansvarsfullt skogsbruk finns inom leveranskedjorna för kakao, palmolja, soja och fiberbaserade förpackningsmaterial.

Fazers hållbarhetsarbete är i linje med vår mission: Mat med mening. Vi vill göra gott för människor och för planeten, och vi har definierat specifika mål och hållbarhetsfrågor som stöder oss i vår strävan. Fazer har som mål att fram till 2030 ska alla företagets inköpta material och tjänster vara till 100 procent ansvarsfullt upphandlade.

Avskogning definieras som permanent omvandling av skogar och skogsmarker till annan markanvändning såsom grödor, vägar, bosättning, gruvdrift eller betesmark. Avskogning och omvandling av naturliga ekosystem är betydande orsaker till klimatförändringar och arters utrotning. Skogar fungerar som livsmiljöer för djur- och växtarter och spelar en nyckelroll för att tillhandahålla tjänligt vatten och förhindra översvämningar och erosion. Utbredd avskogning är även ett hot för livnäringen för människor som är beroende av skogar för mat och försörjning. Skogar har en betydande roll även in kolbindning och kolinlagring.

Fazer har åtagit sig att främja ansvarsfullt skogsbruk vid inköp av råvaror till våra produkter. Vår främsta påverkan inom skogsbruk är relaterad till leveranskedjorna av tropiska råvaror såsom kakao, palmolja och soja (direkt och indirekt konsumtion). Vi övervakar kontinuerligt även hur andra råvaror eventuellt bidrar till avskogning och vidtar åtgärder vid behov.

Fazer har särskilda hållbarhetskrav och åtaganden för råvaror som kan bidra till avskogning. Vi kräver åtgärder mot avskogning från våra leverantörer som ett grundläggande krav i vår uppförandekod för leverantörer. Åtgärder för ansvarsfull skogsplantering är kärnan i de certifieringsprogram som vi använder vid upphandling av kakao och palmolja.

Kakao

100 % av den kakao vi använder kommer från ansvarsfulla källor. Vi köper spårbar kakao genom odlarprogram i Ecuador, Nigeria och Elfenbenskusten och även kakao från programmet Cocoa Horizons. Fazer förbättrar kakaons spårbarhet. All kakao som kommer från de tre jordbrukarprogrammen är spårbar till gårdsnivå. "Och vi har gått ännu längre. För att förhindra avskogning har gårdarna GPS-kartlagts för att säkerställa att de inte är belägna i regnskogar eller buffertzoner”, säger Kaisa Mattson, ansvarig för hållbar upphandling och mänskliga rättigheter i Fazer-koncernen.

Resten av den kakaon vi köper är UTZ, Rainforest Alliance eller Fairtrade Cocoa Program certifierad kakao.
https://www.fazergroup.com/sustainability/forbettercocoa

Palmolja

All palmolja som används av Fazer är certifierad hållbar palmolja. Fazer har åtagit sig att endast använda RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) certifierad palmolja. Vår ambition är att endast använda segregerad palmolja år 2024. Detta mål omfattar hela Fazer-koncernen inklusive alla länder och produktkategorier.
https://www.fazergroup.com/sustainability/fair-value-chain/sustainably-sourced/responsible-sourcing-of-palm-oil/

Soja

Fazer har åtagit sig att endast använda hållbar certifierad soja. Fazers engagemang för certifierad soja omfattar all Fazers verksamhet. All soja som används direkt eller indirekt i värdekedjan kommer att uppfylla de krav som ställs av RTRS (The Roundtable on Responsible Soy) eller ProTerra.
https://www.fazergroup.com/sustainability/fair-value-chain/sustainably-sourced/soy/

Fiberbaserade förpackningsmaterial anses potentiellt kunna bidra till avskogning, och vi förbereder åtgärder och åtaganden även inom det här området.