Liisa Rohweder / WWF Finland

De nordiska näringsrekommendationerna är bra för både hälsan och miljön.

Enligt de nordiska näringsrekommendationerna ska du minska konsumtionen av rött kött och köttprodukter och öka konsumtionen av grönsaker, bär, frukt, nötter, frön, fullkorn och baljväxter. I Sverige rekommenderas att man ska äta högst 500 gram kött i veckan. Men vi äter långt mer än så. 

Att minska på köttkonsumtionen är en viktig insats för miljön; kött från nöt och andra idisslare samt mjölkprodukter är sämsta möjliga alternativ för klimatet. Detta eftersom växthusgasutsläppen från nötkreaturshållningen är enorma, till och med större än från trafiken globalt sett. Djurhållningen är också en av de största vattenförbrukarna i världen. För produktion av ett kilo biffkött går det i genomsnitt åt över 15 000 liter vatten.

Gris- eller kycklingkött är inte heller alltid ett bra alternativ, det krävs nämligen enorma arealer för foderodling, och odlingen är ofta inte hållbar. Fodret består till viss del av soja, och värdefulla regnskogar i Sydamerika skövlas för att ge rum för sojaodling. För produktion av ett kilo griskött behövs det cirka fyra kilo spannmål. Om man skulle utnyttja den odlingsareal som används för produktion av animaliska livsmedel till vegetabilisk föda för människan skulle det räcka till mat för fler människor i världen och även skapa livsmiljöer för utrotningshotade djurarter.

I de nordiska näringsrekommendationerna uppmanas konsumenterna att ersätta en del av köttet med hållbart fångad fisk. Ur miljösynpunkt är det bästa alternativet att välja fiskarter från närliggande vattendrag, till exempel gädda, abborre, siklöja, sill och strömming. Då gör man samtidigt en miljöinsats eftersom en stor del av den fisk vi äter kommer från utlandet, där många fiskbestånd redan är utrotningshotade. Samtidigt är många fiskbestånd i våra närliggande vattendrag underutnyttjade. Utöver med fisk kan köttet också ersättas med till exempel tofu, sojakross, svamp eller nötter.

En kost med mer vegetabilier är bra för både miljön och hälsan.

Bara för att man gör miljövänliga val innebär det inte att man måste avstå från sina favoriträtter. Om man följer rekommendationerna och till exempel äter högst 500 gram kött i veckan räcker det ändå till ungefär fem kötträtter per vecka. En kost med mer vegetabilier är bra för både miljön och hälsan.

Fler tips på miljövänlig kost finns i WWF:s matguide och fiskguide.

De senaste nordiska näringsrekommendationerna utkom i oktober 2013, och över hundra experter deltog i utformningen av dem. Näringsrekommendationerna fokuserar inte enbart på mängden fett eller kolhydrater, utan tar allt större hänsyn till kosten i sin helhet samt livsmedlens kvalitet och betydelse som näringsämnen.

 

Liisa Rohweder

generalsekreterare
WWF Finland