Jussi Nikula / WWF Finland

Mat är något som vi alla är beroende av varje dag, och maten står faktiskt för så mycket som en femtedel av människans koldioxidutsläpp. Miljöeffekterna av matproduktion och -konsumtion är komplexa. Ett alternativ som är bättre för klimatet är inte nödvändigtvis bättre med hänsyn till förbrukning av vattenresurser. Vem som helst kan dock enkelt minska de negativa miljöeffekterna av maten genom enkla dagliga val.

1. Ersätt en del av köttet med grönsaker och hållbart fångad fisk

Animaliska råvaror belastar vattenresurser och odlingsmarker och ger normalt upphov till minst dubbelt så stora klimateffekter som vegetabiliska råvaror. Miljöeffekterna varierar mycket beroende på måltidens sammansättning: vid produktion av en måltid med hamburgare krävs det nästa åtta gånger så stor åkerareal som vid produktion av spaghetti och tomatsås.

Ett miljövänligt val är att ersätta en del av köttet med ärtor och baljväxter, tofu, sojakross, svamp, nötter och hållbart fångad fisk. En kost som innehåller mer grönsaker är också bättre för hälsan.

Genom att köpa endast den mängd mat du behöver och använda rester i matlagningen sparar du både på miljön och pengar.
2. Släng inte mat i onödan

Det slängs enorma mängder mat varje dag. Ungefär en fjärdedel av den mat som produceras i världen slängs. Matavfall som hamnar på soptippen ger upphov till metanutsläpp, som faktiskt påskyndar klimatförändringarna snabbare än koldioxid. Mat som blir bioavfall är också ett problem; exempelvis är klimateffekterna av produktionen av ett par brödskivor ofta större än effekterna av brödets förpackningsmaterial och transporter tillsammans.

Genom att köpa endast den mängd mat du behöver och även använda rester i matlagningen sparar du både på miljön och pengar.

3. Välj ansvarsfullt producerade livsmedel

Vi äter mat som producerats på olika håll i världen varje dag. Produktionen av den kan inverka antingen positivt eller negativt på miljön och lokalbefolkningens liv i ursprungslandet. Det finns internationella system som ska garantera en hållbar och rättvis matproduktion.

Välj därför gärna certifierade och ekologiska produkter. Du behöver inte hålla dig enbart till inhemsk mat, matproduktion är en viktig utkomstkälla för många människor i fattiga länder.

 

Jussi Nikula
programchef
WWF Finland