Fazer förbinder sig att minska mängden ätbar mat som slängs genom att minska svinnet.

I början av 2015 anslöt Fazer sig till det nationella samhälleliga åtagandet för hållbar utveckling ”En målbild för Finland 2050” (Suomi, jonka haluamme 2050). Fazers åtgärdsåtagande handlar om en livsstil som respekterar naturens bärkraft och målsättningar för resursklok ekonomi. Fazer förbinder sig att minska mängden ätbar mat som slängs genom att minska svinnet.

Globalt sett slängs eller slösas en tredjedel av all mat som produceras som människoföda varje år. När man slänger ätbar mat går råvarorna, arbetsinsatsen och energin som använts för tillverkningen till spillo, och dessutom har matproduktionen helt i onödan gett upphov till växthusgasutsläpp och utsläpp som övergöder vattendragen.
Fazer förbinder sig att främja en minskning av svinnet i sina restauranger och i sin bageri- och konfektyrverksamhet.

Mål för Fazers åtgärdsåtagande

  • Vi utvecklar verksamhetssätt i samarbete med våra kunder så att vi minskar mängden matsvinn från både uppläggning och matgästernas tallrikar i våra restauranger.
  • Vi donerar överblivna produkter till mathjälp.
  • Vi utvecklar mätningen och uppföljningen av matsvinnet i våra restauranger.
  • Vi kartlägger och främjar möjligheterna att använda råvaror som garanterat är säkra, men som inte uppfyller utseendekraven.

I och med åtagandet sammanför vi Fazers åtgärder för att minska svinnet och gör en omfattande kartläggning av möjligheterna att minska matsvinnet.

Indikatorer för åtagandet

Under åren 2014–2015 skapas indikatorer för mätning av bioavfallet samt handlingsmodeller. Fazers mål är att utarbeta en koncernomfattande avfallsstrategi under 2015.

Samhälleligt åtagande för hållbar utveckling

Det samhälleliga åtagandet ”En målbild för Finland 2050” är en gemensam målbild på lång sikt för det framtida Finland. I åtagandet förbinder sig den offentliga förvaltningen tillsammans med andra aktörer att främja en hållbar utveckling i allt arbete och all verksamhet. Genom åtgärdsåtaganden kan olika aktörer i samhället, som företag och organisationer, förbinda sig att främja målsättningarna uppfylls.

Mer information: http://www.ym.fi/sitoumus2050