Fazer har gjort ett åtagande till Baltic Sea Action Group. Vi kan göra skillnad genom matproduktionens olika skeden så att färre värdefulla näringsämnen hamnar i våra vatten

Fazer har en lång tradition av miljöskydd och verksamhet i Östersjöområdet. Vi vill minska miljöpåverkan av vår verksamhet. Fazer är en stark aktör i Östersjöområdet och vi anser att vi genom vår verksamhet och partnersamarbete har möjlighet att påverka Östersjöns situation. Vi tror att ett närmare samarbete i värdekedjan kan hjälpa både oss och andra aktörer att åstadkomma något viktigt tillsammans med andra aktörer.

Vi förnyade vårt åtagande för Östersjön för 2018–2022. I det åtar vi oss att utveckla vår produktion, våra arbetsmetoder och vårt utbud för att bidra till att förbättra den ekologiska balansen i Östersjön. I åtagandet ingår åtgärder och mål i fråga om cirkulär ekonomi, hållbar spannmålsodling, vattenanvändning och materbjudande.

  • Vi stöder cirkulär ekonomi genom att möjliggöra säker återvinning av näringsämnen, förebygga avfall och svinn och effektivisera materialanvändning. Vi har fastställt specifika mål för varje affärsområde för att minska svinnet.
  • Vi går vidare med implementeringen av vår spannmålsvisionoch fortsätter att utveckla hållbar spannmålsodling tillsammans med vår värdekedja. Vårt mål är att all spannmål som vi använder i konsumentprodukten ska uppfylla principerna för hållbar odling senast 2025.
  • För att utveckla vårt ansvar för vår vattenanvändning utarbetar vi en plan där vi definierar åtgärderna och målen för vattenförbrukning, avloppsvatten och vatten i värdekedjan.
  • Vi utvecklar vårt erbjudande – vi satsar på inhemska råvaror, utnyttjar säsongerna, ökar andelen vegetabiliska livsmedel, främjar konsumtionen av hållbart protein och minskar matsvinnet.

Åtagandet är femårigt. Åtagandet är indelat i delmål som även fungerar som kontrollpunkter för hur åtagandet lyckas.

Vad är BSAG?

Baltic Sea Action Group, BSAG, är en oberoende stiftelse som grundades 2008 med syftet att sammanföra alla aktörer som behövs för att rädda Östersjön. BSAG samarbetar med stater, myndigheter, företag och organisationer för att hitta konkreta lösningar. BSAG samarbetar med alla länder där Fazer har verksamhet.