Global vattenstress håller i snabb takt på att bli ett stort ekonomiskt, politiskt och socialt problem, och utgör dessutom en risk i leverantörskedjan.

Den globala livsmedelsproduktionen står för 70 procent av färskvattenförbrukningen. Fazer har ett mål att hantera och använda vattenresurser på ett ansvarsfullt sätt. Vi måste använda vatten på ett ansvarsfullt sätt i våra produktionsprocesser och beakta produkternas indirekta effekter på vattenanvändningen genom de råvaror som företaget köper.

Att ta itu med vattenrelaterade risker, till exempel kvalitet, tillgång och konflikter om vattenresurser, kommer att vara ett av de viktigaste fokusområdena för hållbarhet under 2017. Vattenfrågor kommer att utvärderas både inom produktionen och i leverantörskedjan. Fazer har gått med i Stockholm International Water Institutes, SIWI, klustergrupp i vattenfrågor som inkluderar aktörer i livsmedelsbranschen, för att ta fram en vattenplan och arbeta mer aktivt med förvaltning av vattenresurser under 2017.

Direkt vattenanvändning och vattenkvalitet

I Ryssland planeras installationer av avloppsreningssystem. Projektet inleddes på Murinskij-bageriet 2015 och fortsatte 2016. Fazer undersöker möjligheten att installera avloppsreningssystem på alla sina verksamhetsställen i Ryssland. 

Hög kött- och proteinkonsumtion har förknippats med övergödning. Fazer jobbar för att motverka övergödning genom att öka andelen grönsaker i sina restauranger. Nudging har visat sig vara framgångsrikt i detta arbete. Därför fortsätter det som en del av det mer omfattande initiativet Mer grönt i Fazer Food Services restauranger.

Indirekt vattenanvändning

En stor del av det vatten vi använder konsumeras indirekt genom de råvaror vi importerar från andra länder. Det är viktigt att ta hänsyn till när vi köper in våra råvaror. Koncernen använder ett verktyg för att analysera de råvaror som köps från områden där det råder brist på vatten. Det möjliggör att ta hänsyn till vattenrisken under inköpsprocessen och i dialog med våra leverantörer.

Åtagande för Östersjön

Fazer gjorde ett åtagande till Baltic Sea Action Group (BSAG) 2013, för att förbättra tillståndet i Östersjön. Läs mer om åtagandet här.