Select language
Available languages
Valitse maa tai alue
{{selectedGroup.Title}}
{{group.Title}}
För dagens människor är vardagen ofta stressig. Informationsflödet ökar i snabb takt och vi är hela tiden omgivna av nya intryck och upplevelser. Vårt välbefinnande är i allt högre grad beroende av de kognitiva förmågorna, dvs. hjärnans välbefinnande. Denna insikt var startskottet för Fazer Brainhow.

Fazer Brainhow – vetenskap skapar välbefinnande

Dinner_vegan_940x370_Main.jpg

Konceptet Fazer Brainhow® har sina rötter i Fazers forskningsteam. Vi blev intresserade av hjärnans välbefinnande och dess betydelse för det övergripande välbefinnandet samt för hur kost, motion, sömn och återhämtning påverkar hjärnan.

Inom forskningsprogrammet Fazer Brainhow har vi undersökt bland annat vilka effekter en hjärnvänlig kost har på välmåendet, energinivåerna och den kognitiva förmågan hos personer i arbetslivet i studien BraVe. I studien Portaat undersökte vi om det går att lindra symptom på utmattning med hjälp av hjärnvänlig mat, och i studien FlaSeCo undersökte vi vilka välgörande effekter mörk choklad har hos seniorer.

Forskningsprojekten har genomförts i nära samarbete med universitet och intressenter. Fazer Brainhow har också gett upphov till pro gradu-avhandlingar och inom ramen för programmet har doktorsavhandlingar gjorts.

Mat med mening

Fazers mission är att laga mat med mening. Syftet med forskningsprogrammet Fazer Brainhow är att stödja detta mål genom att ta fram forskningsbaserad information till stöd för produktutvecklingen – och därigenom skapa läckra produkter som gör det enkelt att främja välbefinnandet, varje dag.

Läcker smak, naturliga råvaror och lösningar som underlättar vardagen skapar glädje och välmående för både kropp och själ! När du ger din hjärna hjärnvänlig näring och har en hälsosam livsstil ger du hela din kropp energi.

Produkter med Fazer Brainhow-märket

De första produkterna försedda med Fazer Brainhow-märket lanserades i butik i Finland 2019. Fazer Brainhow-märket är ett löfte om att den märkta produkten innehåller näringsämnen som i vetenskapliga undersökningar har konstaterats vara bra för hjärnan och de kognitiva funktionerna.

Till exempel magnesium och folsyra motverkar trötthet och kraftlöshet, kalium främjar nervsystemets normala funktion och järn främjar en normal kognitiv funktion. Dessa hälsopåståenden går i linje med de officiella, EU-godkända hälsopåståendena.

Produkter med Fazer Brainhow-märket följer också de nordiska näringsrekommendationerna, och produkterna har tagits fram genom att noggrant överväga salt- och sockerinnehållet samt fiber- och fettinnehållet och -kvaliteten.