Select language
Available languages
Valitse maa tai alue
{{selectedGroup.Title}}
{{group.Title}}

Fazers principer för en balanserad kost 

Healthy_940x370_Main.jpg

Fazers syn på en balanserad kost inkluderar följande principer.

Vi främjar ett välbalanserat utbud 

En balanserad kost ingår i en hälsosam livsstil. Fazer anser att välbalanserade matval skapar välmående. Därför vill vi göra det enkelt att göra hälsosamma och hållbara val. 

En kost som innehåller rikligt med växtbaserade livsmedel är hälsosam och miljövänlig. Med ett innovativt och varierat utbud vill vi uppmuntra konsumenter att konsumera mer växtbaserade livsmedel som spannmål, grönsaker, baljväxter, frukter, bär och nötter. 

Övervikt och fetma kan utgöra hälsorisker. Viktuppgång sker med tiden när vårt energiintag är högre än vår energiförbrukning. Fysisk aktivitet är viktig för att bibehålla energibalansen. Fazer vill stöda konsumenterna i att göra sådana val som kan hjälpa dem förebygga sjukdomar eller hälsorisker som fetman kan medföra. 

Produktdeklarationer 

Fazer strävar efter att aktivt ge information om rekommenderade portionsstorlekar vid olika tillfällen och att ange antalet portioner på förpackningar som inte är avsedda för endast en person. 

Fazers produktförpackningar är försedda med information om energiinnehållet (kcal) och, om möjligt, även annan näringsinformation per portion. Alternativt tillhandahålls denna information på andra lättillgängliga sätt, till exempel på Fazers webbplats. 

I Fazer-koncernens marknadsföringspolicy fastställs kriterier för hur vi tillämpar utgångspunkten för en hälsosam kost vid marknadsföring. 

Öppen dialog 

Fazer samarbetar med hälsomyndigheter och beslutsfattare och följer näringsforskningen noggrant. Vi följer de nordiska näringsrekommendationerna i vår verksamhet och tillämpar näringsinformation för att tillhandahålla produkter och tjänster som främjar bättre hälsa hos konsumenterna. Fazer för en öppen dialog med sina intressenter för att tillgodose deras behov och förbättra produkternas näringsmässiga egenskaper. 

Fazer satsar på att förstå konsumenternas behov och beteenden. Olika konsumenter med intresse för hälsa och välmående kanske följer olika kostalternativ. Fazer stöder sig på de nordiska näringsrekommendationerna och vetenskaplig forskning när vi utvecklar ett ansvarsfullt och varierat utbud, och vi respekterar individens frihet att välja den kost som bäst tillgodoser de egna behoven. 

Med utgångspunkt i näringsämnena 

Det finns starka vetenskapliga belägg för att en kost rik på växtbaserade livsmedel, spannmålsfibrer och fullkorn är hälsosam. Därför utvecklar Fazer ett läckert och bekvämt utbud av spannmålsprodukter som innehåller rikligt med kostfibrer och fullkorn. Denna typ av produkter innehåller också långsamma kolhydrater som ger oss livsviktiga näringsämnen och fibrer samt långvarig energi. Vi satsar på att utveckla ett bredare och läckrare utbud av växtbaserade livsmedel. 

Proteiner är viktiga för barns tillväxt och utveckling eftersom de stärker musklerna och benbyggnaden. Fazer rekommenderar ett måttligt proteinintag och uppmuntrar ett ökat intag av protein från vegetabiliska källor i stället för animaliska. Detta både främjar människans hälsa och minskar belastningen på miljön. Genom att blanda olika vegetabiliska proteinkällor är det lätt att uppnå den totala proteinkvalitet som kroppen behöver. 

Ett stort intag av salt kan leda till högt blodtryck, vilket är en riskfaktor för hjärt- och kärlsjukdomar. Fazer har förbundit sig att erbjuda alternativ med olika stort saltinnehåll och undersöker möjligheterna att gradvis minska saltinnehållet i produktkategorier som bidrar till ett stort saltintag. 

Socker är en naturlig och uppenbar ingrediens i många av Fazers produkter. De nordiska näringsrekommendationerna och Världshälsoorganisationen WHO rekommenderar att intaget av tillsatt socker ska vara mindre än 10 procent av det dagliga energiintaget. Fazer stöder detta, emedan en sådan kost både främjar hälsan och tillåter söta godsaker i måttlig mängd. Vi undersöker också nya möjligheter och tekniker för att minska sockret i våra produkter och för att erbjuda alternativ med mindre sockerinnehåll.

När det gäller fett och hur det påverkar hälsan är kvaliteten av större betydelse än kvantiteten i kosten. Därför använder Fazer mjuka vegetabiliska fetter om möjligt och har som mål att minska mängden hårda animaliska fetter. Fazer strävar efter att avlägsna alla eventuella källor till transfetter i sina produkter.