Select language
Available languages
Valitse maa tai alue
{{selectedGroup.Title}}
{{group.Title}}

Forskningsbaserad information om mörk choklad och välbefinnande

Brainhow_pallerot_940x370_Main.jpg

Mörk choklad kan mycket väl ingå även i äldre människors dagliga kost. Detta har bekräftats genom en chokladstudie genomförd av Fazer och Gerontologinen ravitsemus Gery ry, en förening inom området gerontologisk näring.

Våren 2018 genomförde Fazer och Gery chokladstudien FlaSeCo (Effects of cocoa Flavanols on Seniors Cognition). I studien undersöktes huruvida ett intag av mörk choklad har ett samband med äldre människors hälsa och kognitiva förmåga.

Merparten av de tidigare studierna som har utrett vilka hälsofördelar flavanolerna i choklad har, har genomförts med drycker och andra produkter med tillsats av kakaoflavanoler. FlaSeCo-studien var unik därför att den genomfördes med mörk choklad som naturligt innehåller rikligt med flavanoler.

Studiedeltagarna åt mörk choklad varje dag

Deltagarna i studien var kvinnor och män över 65 år med god grundhälsa. Under den åtta veckor långa studien åt deltagarna 50 gram mörk choklad om dagen, vilket motsvarar sju chokladpraliner om dagen.

Studien genomfördes som en kontrollerad och randomiserad dubbelblind studie*. En del av deltagarna fick den choklad som undersöktes, testprodukten, och en del fick en annan sorts choklad, referensprodukten. Testprodukten var Fazer 70 % mörk choklad som innehåller rikligt med flavanoler (innehåll per portion 410 mg/50 g). Referensprodukten däremot var tillverkad av kakaopulver istället för kakaomassa genom en avvikande tillverkningsmetod, och kontrollgruppens dagliga intag av kakaoflavanoler var endast 86 mg.

Chokladsorterna var märkta med olika omslag: den ena chokladtypen hade silverfärgat och den andra vitt omslag. Denna färgkodning avslöjades först när studien hade avslutats, då både forskarna som studiedeltagarna fick veta chokladens exakta innehåll.

Omfattande uppföljning av deltagarnas hälsa och hjärnfunktioner

Hjärnfunktionerna hos deltagarna i studien testades genom tre test, och utöver det användes minnestest och livskvalitetsmätare. Deltagarnas blodvärden följdes upp och deras näringsintag kartlades såväl före studien som när den avslutades.

Alla som deltog i studien var mycket friska: i studien godkändes inga deltagare med blodtryckssjukdomar, högt kolesterol eller diabetes. Personer som fick svaga resultat i minnestestet i början av studien blev hänvisade till vårdcentralen och fick inte delta i studien.

Det var lätt att rekrytera deltagare till studien – intresset för choklad var stort bland seniorerna. Likaså var deltagarnas motivation hög under hela studien. Av totalt 104 deltagare avbröt endast fyra studien i förtid, vilket med beaktande av deltagarnas ålder är en mycket liten andel.

Under studiens gång gjorde deltagarna många intressanta observationer om sig själva. En deltagare berättade till exempel att chokladen hade en så uppiggande effekt att den påverkade insomningen.

Mörk choklad kan mycket väl ingå i seniorers dagliga kost

I chokladstudien FlaSeCo fick de deltagande seniorer som var friska, åt en mångsidig kost och hade andra vanor som främjar hjärnhälsan inga extra fördelar av att inkludera mörk choklad i den dagliga kosten. Eftersom studiedeltagarna var noggrant utvalda och därför exceptionellt friska, var förändringarna hos dem i fråga om välmående, minne och kognitiva funktioner mycket små och därför inte signifikanta ur vetenskapligt perspektiv, även om känsliga mätare för minnesfunktioner och andra hjärnfunktioner tillämpades i studien.

I testerna upptäcktes positiva förändringar i båda grupperna, såväl den med ett rikligt som den med ett litet intag av kakaoflavanoler. Det ger en indikation om inlärning: vid upprepning av samma test ger upprepningarna bättre resultat – deltagarna klarar uppgifterna snabbare och gör färre fel.

Några skadliga effekter på socker- eller fettvärdena i blodet upptäcktes inte vid ett måttligt dagligt intag av choklad. Deltagarna gick inte heller upp i vikt, vilket visar att de vid sidan av det dagliga chokladintaget lyckades ändra sina vanor eller vara lyhörda för hungerkänslor och fortsätta att äta lagom mycket. Detta bekräftar uppgifter från tidigare studier, att en måttlig mängd mörk choklad lämpar sig som en del av den dagliga kosten och en hälsosam livsstil.

I studien utreddes mer detaljerat även sambandet mellan andra delområden i kosten och kognitionen: seniorer som åt mer fiskrätter och även mer grönsaker och mindre rött kött fick bättre resultat i de kognitionsmätande testerna.

Läs mer om kakaoflavanoler och deras hälsofrämjande effekter här.

* Med randomisering avses att forskaren inte själv väljer ut vem som får testprodukten, utan studiedeltagarna delas slumpmässigt in i grupper genom lottning.

Med en blindstudie avses i sin tur att studiedeltagaren själv inte känner till om hen får produkten som undersöks eller referensprodukten. Dubbelblind studie kallas det när inte heller forskaren vet vilken produkt studiedeltagarna får under uppföljningsperioden.

Randomiserade kontrollerade studier är ett centralt verktyg för att undersöka till exempel förebyggande och behandling av sjukdomar. För att undersöka exempelvis effekterna av mörk choklad är det viktigt att jämföra personerna som äter mörk choklad med personer som inte alls äter mörk choklad eller som äter mindre eller inte alls av den choklad som innehåller den aktiva ingrediensen (kakaoflavanoler).

Studien har publicerats i en fackgranskad vetenskaplig publikationsserie.