Select language
Available languages
Valitse maa tai alue
{{selectedGroup.Title}}
{{group.Title}}

Hjärnvänlig kost stöder vitalitet och välmående hos personer i arbetslivet

Brainhow_940x370_Main.jpg

Ett hjärnvänligt kostschema har en positiv inverkan på den kognitiva förmågan och vitaliteten samt förbättrar hjärt- och kärlhälsan, visar en färsk undersökning. Fazer, Nokia, Nightingale Health och Arbetshälsoinstitutet har undersökt vilka effekter en hjärnvänlig kost har på kontorsanställdas välmående. Resultaten av denna undersökning, som även offentliggjorts internationellt, presenterades för finska medier och experter den 13 februari 2020 i Helsingfors.

Hjärnan sätts verkligen på prov i dagens arbetsliv. Tempot i arbetsmiljön är snabbt, det finns ett ständigt flöde av nya intryck, arbetstakten är konstant och det krävs närvaro nästan dygnet runt – alla dessa faktorer belastar hjärnan. I företag och arbetsgemenskaper letar man därför hela tiden efter sätt att minska belastningen och stödja de kontorsanställdas välmående.

Nu har en lösning sökts även i form av mat: I undersökningen BraVe (Brainfood InterVention) har Fazer, Nokia, Nightingale Health och Arbetshälsoinstitutet undersökt vilka effekter en hjärnvänlig kost har på välmående, energinivåer och kognitiv förmåga hos personer i arbetslivet.

Fazer söker aktivt efter hållbara och betydelsefulla lösningar på utmaningarna i dagens värld. Denna nya undersökning ger oss färdigheter att ta fram nya produkter som bidrar till att upprätthålla välmåendet och prestationsförmågan i vardagen.

Under en åtta veckor lång undersökningsperiod jämfördes en vanlig västerländsk kost och en hjärnvänlig kost

”Vilka effekter kosten har på den kognitiva förmågan hos personer i arbetslivet har inte undersökts i denna omfattning tidigare. Tidigare undersökningar har fokuserat främst på barn eller seniorer, eller på effekterna av ett enskilt livsmedel eller näringsämne”, säger Marika Laaksonen, doktor i näringsfysiologi och näringsexpert på Fazer.

I BraVe-undersökningen deltog 84 frivilliga kontorsanställda som före undersökningen hade högt LDL-kolesterol. Undersökningsperioden var åtta veckor lång och under den följde man upp effekterna av två olika kostscheman på deltagarnas ämnesomsättning, fysiologi och kognitiva förmåga.

Under de första fyra veckorna av undersökningsperioden åt deltagarna en typisk västerländsk kost där kvaliteten på fetterna och kolhydraterna inte följde de nordiska näringsrekommendationerna.

Under de återstående fyra veckorna serverades deltagarna hjärnvänlig mat där kvaliteten på fetterna och kolhydraterna var noggrant övervägd. Under denna period fick deltagarna kostrådgivning och information om betydelsen av regelbundna måltider, och Fazer serverade dem hjärnvänliga lunchmåltider och mellanmål i företagsrestaurangen samt frukosttillbehör att ta med hem.

Deltagarnas belastning och återhämtning följdes upp med hjälp av ett intelligent bröstbälte som tillhandahölls av Nokia, och dessutom förde deltagarna dagbok om sina energinivåer. Genom Nightingale Healths omfattande blodanalys mättes värden som hänförde sig till bland annat deltagarnas hjärt- och kärlhälsa. Den kognitiva förmågan följdes upp med hjälp av Arbetshälsoinstitutets system och självständigt genom olika tester på dator. Dessutom förde deltagarna matdagbok.

Den hjärnvänliga kosten förbättrade energinivåerna och den kognitiva förmågan

Det hjärnvänliga kostschemat hade gynnsamma effekter på deltagarnas kognitiva förmåga och energinivåer. Med hjälp av matdagböcker följde man upp hur noggrant deltagarna följde den hjärnvänliga kosten. De deltagare som hade följt den hjärnvänliga kosten mest samvetsgrant förbättrade sina resultat i tester som mätte koncentrationsförmågan, och på morgnarna kände de att de hade mer energi och hade återhämtat sig bättre än de övriga deltagarna gjorde.

Den hjärnvänliga kosten hade gynnsamma effekter även på hjärt- och kärlhälsan: den sänkte halterna av LDL-kolesterol samt övriga fetter och fosfolipider som har negativa effekter på hjärnhälsan.

”Undersökningen var väldigt intressant, för både forskarna och deltagarna. Trots att undersökningsperioden var lång och uppföljningen av deltagarna både noggrann och krävande uppvisade deltagarna exceptionellt fint engagemang”, säger Marika Laaksonen. Uppgifterna som erhölls genom undersökningen kommer att utnyttjas i Fazers produktutveckling. ”Till exempel kan produkter som innehåller fullkornshavre vara utmärkt hjärnmat. Havre innehåller bland annat järn, zink och magnesium. Dessa som en del av en mångsidig kost och hälsosamma levnadsvanor främjar hjärnhälsan*”, säger Laaksonen.

Resultaten av BraVe-undersökningen offentliggjordes för den internationella forskarvärlden vid den europeiska näringskonferensen (13th European Nutrition Conference FENS 2019) i Dublin den 15–18 oktober 2019. I Finland presenterades resultaten för medier och experter vid ett frukostseminarium som Fazer ordnade den 13 februari 2020.

Undersökningen var en del av programmet Fazer Brainhow®, där man undersöker levnadsvanornas inverkan på hjärnhälsan och utifrån undersökningsdata tar fram nya tjänster och produkter som främjar hälsan.

*Magnesium motverkar trötthet och kraftlöshet och främjar nervsystemets normala funktion. Järn främjar en normal kognitiv funktion och motverkar trötthet och kraftlöshet. Zink främjar en normal kognitiv funktion och bidrar till att skydda cellerna mot oxidativ stress.