Select language
Available languages
Valitse maa tai alue
{{selectedGroup.Title}}
{{group.Title}}

Solein® – protein som taget ur luften 

SolarFoods_solein_940x370_Main.jpg

Hållbarhet inom kost och näring står högt på Fazers forskningsagenda, och Fazer anser att foodtech-innovationer är avgörande för att göra livsmedel mer näringsrika och hållbara. Fazer är den största aktieägaren och FoU-samarbetspartnern i Solar Foods, som har tagit fram en ny proteinråvara: Solein®.

Under 2019 inledde Fazer och Solar Foods samarbete fokuserat på forskning, utveckling och kommersialiseringspotential i fråga om Solein®. Fazers mål är att lansera livsmedelsprodukter med denna råvara på den globala marknaden.  

Solein® är ett hållbart, näringsrikt och koldioxidneutralt mikrobiellt protein som kan produceras oberoende av mark, väder och klimat. Produktionen i sig ger inte upphov till några av de typiska negativa effekterna av markanvändning.   

Solein® tillverkas av en naturlig mikroorganism som förekommer i Finland. Genom en unik fermenteringsprocess går det att odla och skörda detta mikrobiella protein till en näringsrik livsmedelsingrediens.  

Solein® har en subtil smakprofil och kan därför användas på många olika sätt utan att det förändrar bekanta och populära smaker. Det innehåller också alla viktiga aminosyror och kompletterar växtbaserade livsmedelsprodukters näringsprofil, utan att konsumenterna märker någon skillnad på den färdiga rätten.   

Solein® är ett nytt livsmedel och ska därför genomgå processen för ansökan om nytt livsmedel hos Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA), för att säkerställa att det är säkert, korrekt märkt och näringsmässigt lämpligt för sitt ändamål. EFSA ska även lämna in sitt vetenskapliga yttrande till Europeiska kommissionen för slutgiltigt godkännande. Solein® genomgår för närvarande processen för godkännande av nytt livsmedel, och lansering av Solein®-produkter på EU-marknader kommer uppskattningsvis att ske 2023.  

Läs mer www.solein.com