Select language
Available languages
Valitse maa tai alue
{{selectedGroup.Title}}
{{group.Title}}

Råg i fokus! Forskning, innovationer och samarbete inom Norden för att utveckla nya hälsosamma produkter av råg 

Rye2_940x370_Main.jpg

Den 14 december 2020 anordnade Fazer och Nordic Rye Forum ett virtuellt symposium om rågens hälsofrämjande effekter. Vid symposiet Rye – “wholy” grain for the gut and brain -sammanstrålade framstående experter inom området för att diskutera den nordiska rågens näringsvärde, hälsoeffekter och möjliga tillämpningar.

Råg är ett viktigt inslag i den finländska matkulturen och en mycket populär råvara i alla nordiska länder. Råg är ett sädesslag med stor potential: näringsrikt och populärt bland konsumenterna i Norden. Nu sprider ny forskning ljus över exakt hur och varför råg främjar hälsan. 

”Hållbarhet i fråga om kost och näring är en viktig del av Fazers strategi. Nya foodtech-lösningar och innovationer öppnar nya möjligheter, och forskningskunskap hjälper oss att utnyttja rågen fullt ut. Vi på Fazer vill omvandla vetenskap till läckra, hållbara och hälsosamma produkter som hjälper människor att må bra och få ut det bästa ur varje dag”, säger Jussi Loponen, forskningschef på Fazers forsknings- och innovationsenhet Fazer Lab. ”Vi är mycket glada över att samarbeta med den nordiska forskarvärlden för att nå detta mål.” 

Den hälsofrämjande potentialen i rågbaserade livsmedelsprodukter har undersökts aktivt den senaste tiden, och en stor del av denna forskning görs av nordiska forskningsgrupper. 

Vi är mycket nöjda över att det sker så mycket inom temat råg och hälsa i Norden. Vårt nordiska sätt att bedriva forskning har varit mycket framgångsrikt – vi samarbetar och olika aktörer bidrar med sina specifika styrkor. Tillsammans har vi spritt ljus över rågens hälsofrämjande effekter samt om vilken roll spannmål har i en kost som är både hälsosam och hållbar ur ett nordiskt perspektiv. Och detta arbete fortsätter”, säger Rikard Landberg vid Nordic Rye Forum, en plattform skapad av nordiska rågforskare. 

Men vad är det då som gör rågen så speciell? 

För det första innehåller råg rikligt med fibrer. Råg innehåller mest fibrer av alla sädesslag – och är en viktig fiberkälla i Norden. Råg innehåller också rikligt med mikronäringsämnen, som olika B-vitaminer, och fytokemikalier, som lignaner och fenolsyror som har kopplats till positiva hälsoeffekter. 

Råg är också vanligt i fullkornsprodukter, och fullkornsspannmål rent generellt har visat sig stödja viktkontroll och minska risken för många kroniska sjukdomar. Spannmål är också den viktigaste – och mest hållbara – källan till växtbaserat protein i Norden. 

”Allt fler studier ger belägg för att intag av råg och annan fullkornsspannmål är kopplat till tarmhälsa, hjärthälsa, metabolisk hälsa och ett välfungerande immunsystem”, säger Laura Pirkola, doktorand på Fazer Lab. 

Och varför är fibrer en sån snackis? 

De flesta av oss vet att fibrer är hälsosamma, men det är kanske inte lika många som vet vad tarmfloran är och vilken roll den spelar för vårt övergripande välbefinnande. Tarmflorans exakta sammansättning och funktionalitet varierar från person till person, och det är känt att kosten har stor inverkan på den – särskilt i fråga om vilken typ av kostfiber den innehåller. 

”Råg har ett rikligt innehåll av både olösliga och lösliga fibrer. Bådadera behövs för att tarmen ska må bra, men särskilt lösliga, fermenterbara fibrer spelar en viktig roll när det gäller att påverka tarmfloran och skapa hälsofrämjande kortkedjiga fettsyror”, säger Laura. Hon jobbar för närvarande med sin doktorsavhandling med industriell inriktning vid Sveriges lantbruksuniversitet. Temat för avhandlingen är hur olika typer av kostfiber påverkar tarmfloran samt hur detta påverkar hjärnan och vårt övergripande välbefinnande. 

”Tarmfloran deltar i bildandet av kortkedjiga fettsyror, som är signalmolekyler och reglerande faktorer exempelvis i immunsystemet och vid inflammationer. De kan bidra till att minska risken för sjukdomar och reglera stressreaktioner”, säger Laura. 

Dessutom finns det en komplex, dubbelriktad koppling mellan tarmen och hjärnan: Det som händer i tarmen kan påverka hjärnan och tvärtom. Därför är det viktigt att tarmen mår bra, och för att den ska göra det behöver vi fibrer. 

Det är välkänt att fibrer påverkar tarmhälsan, men i Västvärlden är det ändå många som inte får i sig tillräckligt med fibrer. ”I framtiden hoppas jag att fibrer, och särskilt fermenterbara fibrer, betonas ännu mer i kostråd. Och även i vår egen produktutveckling är det viktigt att alltid tänka på fibrerna”, säger Laura. 

Smygtitt in i rågens framtid 

Eftersom det pågår så mycket lovande forskning, vad kan vi som konsumenter förvänta oss av framtidens rågprodukter? 

”Forskningen kommer i allra högsta grad att belysa hur bearbetning av livsmedel samt tarmfloran påverkar människokroppens sätt att uppta och använda sig av näringsämnena i råg. I framtiden kommer vi att ha en bättre förståelse för hur teknisk bearbetning av livsmedel påverkar spannmålsproteinernas biotillgänglighet, hur tarmflorans metabolism påverkar fytokemikaliernas bioaktivitet och vilken roll fibrerna har vid fermenteringen i tarmen”, säger Marika Laaksonen, Lead in Health på Fazer Lab. 

”Denna förståelse kan göra det möjligt för oss att utveckla processerna för livsmedelstillverkning så att rågens värdefulla näringsämnen tillhandahålls i optimal form för konsumenterna. Den kommer också att skapa möjligheter att ge anpassade rekommendationer på matval till specifika konsumentgrupper – eller till och med enskilda individer”, säger Marika. 

I framtiden kan vi mycket väl få se information om hälsofrämjande fytokemikalier i förpackningspåskrifterna på rågprodukter, för att göra dem mer synliga och lättare att uppfattat. Det hjälper konsumenterna i matbutikerna att förstå vilka värdefulla hälsofrämjande effekter traditionell, hållbar nordisk råg har. 

Symposiet Rye — “wholy” grain for the gut and the brain hölls den 14 december 2020. På grund av covid-19-läget var det ett helt virtuellt event. Symposiet ingick i den Nordiska näringskonferensen 2020. 

Se symposiet